Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-150 Lublin

ul. Bursaki 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:
fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Cena za semestr od 1700 zł od od od

    - spec. Dziennikarstwo międzynarodowe

    - spec. Public relations i marketing medialny - studia w języku polskim i angielskim

    - spec. Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnej

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 1700 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1700 semestr

Zasady Rekrutacji

Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń (brak egzaminów wstępnych). Komplet dokumentów wymaganych do złożenia w biurze rekrutacji WSPA powinien zawierać: -formularz zgłoszeniowy (do wypełnienia poprzez Internetowy system rekrutacji), -2 zdjęcia legitymacyjne, -kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu), -kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), -kserokopię wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),