Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie Praca socjalna

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-150 Lublin

ul. Bursaki 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:
fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Praca socjalna
Cena za semestr od 1800zł od od od

    - spec. Asystent rodziny

    - spec. Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych

    - spec. System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Praca socjalna
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 1800 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1800 semestr

Zasady Rekrutacji

Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń (brak egzaminów wstępnych). Komplet dokumentów wymaganych do złożenia w biurze rekrutacji WSPA powinien zawierać: -formularz zgłoszeniowy (do wypełnienia poprzez Internetowy system rekrutacji), -2 zdjęcia legitymacyjne, -kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu), -kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), -kserokopię wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),