Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie Finanse i rachunkowość

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Finanse i rachunkowość

    - spec. Data science w finansach - spec. dofinansowane z EFS do 30%

    - spec. Doradztwo inwestycyjne

    - spec. Finanse przedsiębiorstw i księgowość

    - spec. Finanse publiczne i skarbowość

    - spec. Finanse w logistyce

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne