Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie Logistyka

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Logistyka

    - spec. Inżynieria systemów logistycznych

    - spec. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne