Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie Bezpieczeństwo wewnętrzne

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Bezpieczeństwo wewnętrzne

    - spec. Bezpieczeństwo informacji

    - spec. Formacje policyjne

    - spec. Zarządzanie kryzysowe

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne