Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie Administracja

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Administracja

    - spec. Administracja bezpieczeństwa publicznego

    - spec. Administracja gospodarcza

    - spec. Administracja publiczna

    - spec. Samorząd terytorialny i ochrona środowiska

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne