Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie Pedagogika

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Pedagogika

    - spec. Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna (nienauczycielska)

    - spec. Pedagogika szkolna i opiekuńcza (nienauczycielska)

    - spec. Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (nienauczycielska)

    - spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (nauczycielska)

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne