Uczelnie z Ludzką Twarzą - Społeczna Akademia Nauk

Wywiad z Tomaszem Jermalonkiem Zastępcą Dyrektora ds. Promocji

Lokalizacja: ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Społeczna Akademia Nauk - postaw na praktykę!

 

Misją Społecznej Akademii Nauk jest kształcenie konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy odpowiedzialnych profesjonalistów, zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku, przygotowanych do aktywnego i twórczego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz realizacja badań i projektów naukowych na najwyższym poziomie. Chcemy, aby SAN wpływała na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki, aby była atrakcyjnym miejscem studiowania, pobudzania kreatywności i przedsiębiorczości studentów oraz pozwalała im realizować ich aspiracje.

 

Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?

Społeczna Akademia Nauk jest Uczelnią działającą na rynku edukacyjnym od 1994 roku. Zaczynając, nosiła nazwę Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, co zmieniło się, gdy uzyskała prawo do doktoryzowania na kolejnym kierunku. Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała status i miano Akademii. Obecnie Uczelnia edukuje ponad 18 tys. studentów, a studia w SAN ukończyło ponad 60 tys. osób.

 

Ile jest wydziałów/ kierunków i które są najbardziej popularne?

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, proponuje studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia przez Internet oraz studia po angielsku. Uczelnia działa w 17-stu miastach Polski oraz w Londynie. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, a także w formie blended – learning, online w ramach Polskiej Akademii Otwartej. Ta forma pozwala na studiowanie wszystkim chętnym, dzięki zastosowanym nowoczesnym metodom i technikom kształcenia na odległość z wykorzystaniem Internetu. Obecnie, w ofercie znajduję się 25 kierunków studiów z zakresu nauk technicznych, artystycznych, prawnych, medycznych oraz społecznych i humanistycznych. Najbardziej wyróżniającym się kierunkiem w SAN jest Zarządzanie, które najdłużej działa w Uczelni i rokrocznie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W tym roku, poza stałą szeroką ofertą, uczelnia proponuje nowe kierunki i profile studiów. To m.in. Pielęgniarstwo (studia I stopnia), Japonistyka (studia I i II stopnia) oraz Koordynator pojazdów autonomicznych (profil na kierunku Logistyka, studia I stopnia).

 

Czy uczelnia w ostatnim czasie wprowadzała nowe kierunki/wydziały?

W ciągu paru ostatnich lat Uczelnia postawiła na rozwój kierunków medycznych, takich jak Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Fizjoterapia i Zdrowie publiczne. Dzięki kompleksowi budynków na ul. Gdańskiej 121, gdzie znajdują się nowe sale wyposażone w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę, sale seminaryjne oraz laboratorium informatyczne, studenci mają możliwość nauki w praktyce. Jednocześnie we współpracy z łódzkimi szpitalami i klinikami odbywają się zajęcia kliniczne, a studenci mają możliwość wzięcia udziału w praktykach zawodowych. W tym roku, poza stałą szeroką ofertą, uczelnia proponuje nowe kierunki i profile studiów:

 

Dziennikarstwo i Nowe Media (studia I stopnia)

Studia stworzone z myślą o osobach, które mają zacięcie do pisania i chcą współtworzyć profesjonalne, nowoczesne dziennikarstwo. To również dobry wybór dla tych, którzy interesują się obszarem Public Relations i zamierzają pracować w agencjach reklamowych czy znanych domach medialnych. W toku studiów zaplanowano przedmioty z obszaru marketingu medialnego, nowych mediów. Mocnym punktem są zajęcia warsztatowe, które prowadzą osoby na co dzień zajmujące się profesjonalnym dziennikarstwem prasowym, telewizyjnym czy internetowym.  Warsztaty kreowania wizerunku czy negocjacji to doskonałe przygotowanie do późniejszej kariery zawodowej. Zajęcia praktyczne studenci odbywają w profesjonalnych redakcjach czy studiach telewizyjnych, które podpisały stosowne umowy z uczelnią oraz w siedzibie SAN. Oferowane są wyjazdy zagraniczne m.in. do Brukseli czy Strasburga.

Koordynator pojazdów autonomicznych – specjalność na kierunku Logistyka (studia I stopnia)

Branża transportowa cierpi obecnie na brak rąk do pracy i zmieniające się warunki prawne. Naprzeciw tych problemów wyszły władze uczelni i wprowadziły innowacyjną specjalność - Koordynator pojazdów autonomicznych. Została wprowadzona  do oferty w roku akademickim 2018/2019. Prowadzona jest na studiach I stopnia na kierunku Logistyka. Partnerami programu są LINK czy Volvo, czyli największe firmy transportowe w kraju oraz producenci pojazdów ciężarowych. Dzięki współpracy studenci odbywać będą praktyki u partnerów programu, gdzie poznają najnowocześniejsze systemy zarządzania jakością i transportu. Atrakcyjne warunki zatrudnienia czekają na najlepszych absolwentów SAN.

Japonistyka (studia I i II stopnia)

Ten orientalny kierunek studiów przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych kulturą Japonii czy pragnących poznać ten trudny język. Japonistyka cieszy się ogromna popularnością wśród kandydatów, dlatego uczelnia kładzie nacisk na wysoki poziom kształcenia, zwłaszcza praktycznej nauki języka. Podczas studiów szeroko omawiane są zagadnienia z historii i kultury Japonii, religii czy literatury. Na atrakcyjność kierunku wpływają przedmioty dodatkowe prowadzone w ramach Japonistyki: ekonomia, polityka czy sztuka. Wpływa to na poszerzanie horyzontów oraz praktycznych umiejętności związanych z tłumaczeniami.

Pielęgniarstwo (studia I stopnia)

Ciągłe braki kadrowe wśród średniego personelu medycznego skłoniły władze uczelni do uruchomienia kierunku Pielęgniarstwo. Inicjatywa powstała przy współpracy instytucji medycznych z Łodzi oraz ca lego województwa. Jest to profil praktyczny, co daje stałe możliwości zdobywania nowych kompetencji  oraz doskonalenia już posiadanej wiedzy. Podstawą nauczania jest oczywiście etyka zawodowa oraz podejście do pacjenta, które uwzględnia poszanowanie i respektowanie jego woli, bez uszczerbku na skutecznej pomocy choremu.

Koordynator informacji logistycznej – specjalność na kierunku Logistyka (studia I stopnia)

  Nowa specjalność na logistyce wprowadzona zostanie w roku akademickim 2019/2020. Będą to studia dualne pozwalające na łączenie klasycznej nauki z pracą w przedsiębiorstwa, które są partnerami programów. Branża logistyczna, która nadal przeżywa rozkwit, wykazuje zapotrzebowanie na fachowy personel, który będzie odpowiadał za zarządzanie procesami usprawniającymi działanie przedsiębiorstwa. Do tego celu studenci wykorzystywać będą najnowocześniejsze systemy teleinformatyczne. Przy tym kierunku Społeczna Akademia Nauk współpracuje z firmą MS POS POLAND Sp. z o.o., która od 30 lat zajmuje się dostarczaniem systemów usprawniających zarządzanie procesami wewnątrz firm. Wykładowcy i opiekunowie praktyk, kładą nacisk na dogłębną wiedzę ora umiejętności praktyczne przy wykorzystaniu technologii ICT. Czy na uczelni studiują obcokrajowcy? Jeśli tak, to ilu i z jakich państw w większości?

Oferta studiów w języku angielskim przyciąga chętnych z całego świata. Wśród studentów Uczelni znajdują się m.in. Hindusi, Białorusini i Ukraińcy, którzy najliczniej, bo w oddziale łódzkim w liczbie stu, a warszawskim około tysiąca. Studenci zza granicy cenią Uczelnię za bogaty program edukacyjny stawiający na umiejętności praktyczne oraz integracje i możliwość poznania kultury polskiej za sprawą ciekawych eventów i wydarzeń studenckich.

 

Czy uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami, czy prowadzi wymiany studenckie?

Społeczna Akademia Nauk stawia ma umiędzynarodowienie oferty edukacyjnej i promowanie współpracy z uczelniami z Europy i całego świata. Obecnie ma podpisane ponad 100 umów bilateralnych oraz corocznie uczestniczy w co najmniej kilkunastu unijnych projektach edukacyjno-badawczych. Jednym z najpopularniejszych programów jest Erasmus+, dzięki któremu studenci mogą wyjechać na studia, praktyki lub staże do kilkudziesięciu uczelni europejskich, takich jak Barcelona, czy Walencja w Hiszpanii. Od kilku lat studenci mogą też wziąć udział w wyjazdach studyjnych i odbywania praktyk i staży w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu.

Dużą popularnością cieszą się studia po angielsku, działające we współpracy z Clark University, najstarszym uniwersytetem w USA, oferującym możliwość uzyskania dyplomu Master. W ramach kształcenia studenci mają możliwość wyjazdu na jeden lub dwa semestry do amerykańskiego kampusu w Worcester w stanie Massachusetts albo realizacji rocznego stażu w Stanach Zjednoczonych.

 

Jak działa biuro karier, z jakimi firmami uczelnia współpracuje?

Akademickie Biuro Karier zajmuje się współpracą z otoczeniem i realizacją praktyk i staży. Skupia się na zawodowej promocji studentów i absolwentów Uczelni, pomaga wejść na rynek i efektywnie funkcjonować na nim, a także dostarcza aktualne informacje o nim i firmach, wraz z ich produktami oraz procedurami kwalifikacyjnymi. Wykorzystując bazę osób poszukujących pracy, ABK dba o ich kontakt z potencjalnymi pracodawcami i przedsiębiorstwami, podczas rekrutacji odbywającej się w budynkach Uczelni, wizyt informacyjnych w firmach, konferencji, seminariów i organizowanych przez SAN Targach Pracy. Jednocześnie, ważną częścią działań ABK jest badanie losów absolwentów Uczelni i monitorowanie ich ścieżki kariery zawodowej.

Społeczna Akademia Nauk za sprawą współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami dba o uzyskanie przez studentów wiedzy praktycznej, zgodnej z aktualnymi trendami i zmianami. Dzięki organizowanym warsztatom, zajęciom i laboratoriom, studenci lepiej poznają otoczenie społeczno-gospodarcze i uczą się w nim funkcjonować. Wśród najważniejszych partnerów Uczelni są, m.in.:

·         Bank Pekao S.A.

·         Bank Zachodni WBK

·         Firma Petecki

·         Fujitsu Technology Solutions

·         IBM

·         Policja

·         Link Sp. Z o.o.

·         Panasonic

·         Volvo Trucks Polska

 

Czy często organizowane są konferencje, eventy, dni otwarte?

Społeczna Akademia Nauk organizuję różnorodne wydarzenia, jak konferencje o wielostronnej tematyce, w tym biznesowe i o współczesnych problemach, np. przemocy w sieci, konkursy wiedzy i zawody sportowe dla studentów i licealistów, akcje charytatywne, bezpłatne kursy i warsztaty dla studentów i licealistów, kursy języka polskiego lub angielskiego dla obcokrajowców, wykłady, seminaria, a nawet koncerty, m.in. Chóru Społecznej Akademii Nauk.

 

Czy w ostatnim czasie uczelnia otrzymała nagrody i wyróżnienia?

Społeczna Akademia Nauk od lat figuruje w rankingach najlepszych uczelni wojewódzkich i ogólnopolskich. Od kilku lat Rektor prof. dr hab. Roman Patora otrzymuje co roku nagrodę Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC. W roku 2019 w rankingu Perspektyw Uczelnia zajęła 1. Miejsce w województwie łódzkim w kategorii uczelni niepublicznych. Dodatkowo SAN jest od lat najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią spośród uczelni niepublicznych.

 

Jakie jest zaplecze naukowe i sportowe uczelni?

Społeczna Akademia Nauk posiada w Łodzi 5 budynków dydaktycznych, które znajdują się w centrum miasta i łatwo do nich dotrzeć. Wśród nich są placówki przy ul. Sienkiewicza, Kilińskiego, Gdańskiej i Tokarzewskiego. Budynki przy ul. Kilińskiego 98 i 109 są głównym kompleksem laboratoryjno-dydaktycznym. Posiadają one 9 przestronnych auli wykładowych, 14 laboratoriów komputerowych, laboratorium fizyki i geofizyki, laboratorium elektrotechniki i miernictwa, 3 multimedialne pracownie językowe oraz 34 sale dydaktyczne. Dodatkowo studenci mogą tam znaleźć bibliotekę z czytelnią i stanowiskami, uczelniane wydawnictwo oraz pokoje wykładowców.

Uzupełnieniem kompleksu laboratoryjnego są budynki przy ul. Gdańskiej 121, gdzie znajduje się centrum medyczno-dydaktyczne, w którym odbywają się zajęcia z kierunków takich jak Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo i Zdrowie publiczne, Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Centrum medycyny, kosmetologii i fitness Medkos, a także zaplecze sportowe dla studentów.

Przy ul. Tokarzewskiego 2 znajdują się aule wykładowe i sale ćwiczeniowe, w tym dwie pracownie komputerowe oraz wyspecjalizowane pracownie plastyczne, w których studenci kierunku Grafika mogą doskonalić swoje artystyczne umiejętności.

 

Czy na uczelni działa system stypendiów naukowych lub socjalnych?

Każdy, podejmując naukę w Społecznej Akademii Nauk może skorzystać z szerokiego wsparcia finansowania. Można spośród nich wyróżnić stypendia za osiągnięcia, socjalne, dla studentów z niepełnosprawnością, zagraniczne do programu Erasmus+ oraz preferencyjne kredyty. Wśród stypendiów za osiągnięcia można wyróżnić Stypendium Rektora dla najlepszych studentów i Stypendium Ministra, za wyniki sportowe, artystyczne lub w nauce oraz Stypendia z Jednostek Samorządu Terytorialnego dla osób z wysokimi osiągnięciami naukowymi i ciężką sytuacją materialną.

 

SAN jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Potwierdzeniem marki Społecznej Akademii Nauk są przyznane akredytacje, wysokie miejsca w rankingach oraz liczne prestiżowe wyróżnienia, co odzwierciedla wysoką rangę uczelni, potencjał naukowy, bardzo dobry poziom edukacji oraz najlepszą jakość kształcenia.

 

6 maja br. Społeczna Akademia Nauk rozpoczęła rekrutację i będzie prowadziła nabór do końca września. Już teraz zaprasza do udziału w Dniach Otwartych i zachęca do korzystania z promocji. Szczegóły na www.san.edu.pl.

 

logo youtube

Filmy - Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Lider kształcenia praktycznego

Z filmu dowiemy się, że Społeczna Akademia Nauk jest liderem w zakresie kształcenia praktycznego. Studenci uczą się przyszłych zawodów pod okiem doświadczonych praktyków, dzięki czemu później doskonale odnajdują się na rynku pracy. SAN współpracuje ze 120 przedsiębiorstwami, co zapewni studentom dobre staże i praktyki. Na kierunkach prawniczych studenci biorą aktywny udział w symulacjach rozpraw karnych. SAN jest jedyną uczelnią posiadającą w swojej ofercie studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego w ochronie zdrowia, co jest niewątpliwie atutem tej placówki.  Więcej ciekawych informacji na temat Społecznej Akademii  Nauk można znaleźć w filmie. 


Pielęgniarstwo - Nowość w SAN

W filmie Beata Słomska Menadżer kierunku Pielęgniarstwo na Społecznej Akademii Nauk zachęca do studiowania na tym kierunku. Zaznacza, że zawód pielęgniarki jest obecnie bardzo poszukiwany na rynku pracy i daje duże szanse rozwoju. Jednak nie jest to zawód jak każdy inny, wymaga nie tylko wiedzy i praktyki ale również empatii i umiejętności interpersonalnych. Uczelnia na potrzeby tego kierunku stworzyła sale, w których sprzęt jest taki sami, jak używany w szpitalu, dzięki czemu studenci mają doskonałe warunki do kształcenia praktycznego. Więcej informacji na temat kierunku pielęgniarstwo na Społecznej Akademii Nauk znajduje się w filmie, zachęcamy do obejrzenia. 


Inne wywiady

Wywiad z Kierownikiem studiów Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dr. Andrzejem Bieleckim

Na jakich kandydatów Państwo czekają?Od lat prowadzimy zajęcia dla studentów administracji w trybie zajęć sobotnio-niedzielnych. Dlatego w głównej mierze jest to oferta skierowana do osób pracujących, które uzupełniają swoje wykształcenie w kierunku wykonywanej pracy bądź też chciałyby zmienić profil swojego wykształcenia i podjąć się wykonywania nowej pracy. Oczywiście jest też wiele osób bezpośrednio po maturze, zwłaszcza takich, które chciałyby łączyć pracę zawodową w pełnym wymiarze i...

Wywiad z Andrzejem Kokielem

 Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zeszłym roku obchodził 10 lecie swojego istnienia. W Szczecinie jesteśmy obecni od kwietnia 2008 roku. Obecnie na uczelni studiuje prawie 2500 studentów. Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?WSB w Szczecinie oferuje studia pierwszego stopnia na jednym z 11 kierunków, i studia drugiego stopnia na 7 kierunkach. Oprócz tego  do wyboru jest p...

Wywiad z Martą Adamczyk – dyrektor ds. organizacji i rozwoju GWSH

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?To już 28 lat, od kiedy rozpoczęliśmy naszą działalność. Jesteśmy pierwszą niepubliczną uczelnią w województwie śląskim. W 1991 roku otworzyliśmy zatem nowy rozdział szkolnictwa wyższego w naszym regionie. W tym czasie mury uczelni opuściło ponad 50 tysięcy absolwentów. Aktualnie studiuje u nas blisko cztery tysiące studentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?W ofercie Górnośląskiej Wyższej Szkoły H...

Wywiad z dr Agnieszką Mroczek-Czetwertyńską, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ AS w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ w Wałbrzychu) została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. Jest pierwszą w naszym regionie całkowicie samodzielną uczelnią państwową. Po usilnych i długich staraniach rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 stycznia 2005 r. uczelnia otrzymała imię Angelusa Silesiusa. PWSZ w Wałbrzychu prowadzi studia pierwszego stopnia: licencjackie na kierunkac...

Wywiad z Aleksandrą Mysiakowska Pełnomocnikiem Kanclerza ds. relacji zewnętrznych

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to do niedawna Uczelnia „z kobiecą twarzą”, co się zmieniło?Jeszcze dwa lata temu WSBiNoZ miała bardzo kobiece oblicze, a to dlatego, że 80% naszych studentów stanowiły właśnie Panie. Wynikało to z pewnością z oferty studiów. Do 2017 roku w Medyku kształciliśmy tylko na kosmetologii, dietetyce i pedagogice. Natomiast nasza oferta jest bardzo dynamiczna i stale się rozwija. Wprowadzamy nowe, ciekawe specjalności, a od roku akademickiego...

Wywiad z dr. hab. Tomaszem Czaplą, prof. UŁ

- Jak długo działa Państwa wydział? Ilu ma studentów?Wydział Zarządzania UŁ w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. Ponad 20 tysięcy absolwentów, około 4 tysięcy studentów, 300 studiujących obcokrajowców. Tak prezentują się statystyki na jednym z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.- Ile jest kierunków i które są najbardziej popularne?W ofercie studiów pierwszego stopnia znajduje się 14 kierunków, drugiego stopnia – 8. Największym zainteresowaniem od kilku lat cieszą się kie...