Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-120 Kraków

al. Mickiewicza 21

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Cena za semestr od od 1600zł od 1600zł od 1600zł
    - Geodezja i Kartografia
Cena za semestr od od 1600zł od od 1600zł
    - Inżynieria Środowiska
Cena za semestr od od 1600zł od od 1600zł

    - Architektura Krajobrazu

    - Biogospodarka

    - Gospodarka Przestrzenna

    - Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe

    - Inżynieria Biosystemów

    - Inżynieria i gospodarka wodna

    - Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1600 semestr