Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kierunek WISE - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna - skierowana do studentów studiów stacjonarnych I stopnia)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-510 Kraków

ul. Rakowicka 27

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » WISE - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna - skierowana do studentów studiów stacjonarnych I stopnia

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne