Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-510 Kraków

ul. Rakowicka 27

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Cena za semestr od 2100zł od od od
Analityka gospodarcza
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Audyt finansowy nowość!
Cena za semestr od od od od 4000zł
Bankowość i zarządzanie ryzykiem nowość!
Cena za semestr od od od od 2700zł
Ekonomia
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Europeistyka
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Finanse i rachunkowość
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Finanse i rachunkowość - st. w jęz. angielskim
Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł
Gospodarka i administracja publiczna
Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł
Gospodarka przestrzenna
Cena za semestr od 2100zł od 2100zł od od 2100zł
Informatyka stosowana
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Informatyka stosowana - st. w jęz. angielskim
Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł
Innowacje w biznesie nowość!
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Innowacyjność produktu nowość!
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Inżynieria organizacji i zarządzania
Cena za semestr od 2100zł od od od
Logistyka międzynarodowa
Cena za semestr od od 2100zł od od
Marketing i komunikacja rynkowa
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Międzynarodowe stosunki gospodarcze- st. w jęz. angielskim
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Modern business management - st. w jęz. angielskim nowość!
Cena za semestr od 2700zł od od od
Organizacja i zarządzanie - st. menedżerskie
Cena za semestr od od od od 2700zł
Prawo
Cena za semestr od od od 3000zł od
Product manager- Engineering studies - st. w jęz. angielskim nowość!
Cena za semestr od od 2700zł od od
Quantitative methods in modern management - st. w jęz. angielskim nowość!
Cena za semestr od od od od 2700zł
Rachunkowość i controlling
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Rynki finansowe nowość!
Socjologia
Cena za semestr od 2100zł od od od
Stosunki międzynarodowe
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Towaroznawstwo
Cena za semestr od od 2100zł od od 2100zł
Turystyka i rekreacja
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
WISE - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna - skierowana do studentów studiów stacjonarnych I stopnia
Zarządzanie
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego nowość!
Cena za semestr od od od od 2700zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Cena za semestr od od 2100zł od od 2100zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uniwersytecie....


Początki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie związane są z Wyższym Studium Handlowym z 1925 r. WSH było szkołą prywatną i trzecią w kraju uczelnią handlową. Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był Arnold Bolland. Od 1927 r. siedziba WSH mieściła się przy ul. Sienkiewicza. W 1938 r. zostało przemianowane na Akademię Handlową. Działalność Uczelni przerwała druga wojna światowa.

Zajęcia wznowiono po wyzwoleniu, w styczniu 1945 r. Bodźcem do rozwoju uczleni było jej upaństwowienie i przemianowanie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950 r.). W 1952 r. otrzymała zabytkowy budynek Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27, dziś będący siedzibą władz Uczelni. Rok 1974 przyniósł kolejną zmianę – WSE zmieniła nazwę na Akademię Ekonomiczną w Krakowie.

Proces gwałtownych zmian i rozwoju Uczelni rozpoczął się wraz z zapoczątkowanymi w Polsce w 1989 r. przemianami politycznymi gospodarczymi. Potwierdzeniem renomy uczelni była zmiana nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dokonana na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2007 r.
Uczelnia posiada więc uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich.

W chwili obecnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest największą uczelnia ekonomiczną w Polsce. Na wszystkich typach studiów studiuje tu ponad 22 000 studentów, mury Uniwersytetu od momentu powstania opuściło ponad 100 000 absolwentów.

Współpracujemy z ponad 200 uczelniami z całego świata, dzięki czemu nasi studenci mogą brać udział w programach wymian, staży i praktyk zagranicznych oraz zdobywać podwójne dyplomy. Z roku na rok UEK uruchamia kierunki i specjalności, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy.

Z badań, Akademickiego Centrum Kariery, wynika, że 85% studentów UEK znajduje pracę jeszcze podczas w trwania studiów, a pracodawcy zadowoleni są z ich umiejętności.

 

Dlaczego warto studiować na UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna, należąca do czołówki uczelnia ekonomicznna w kraju. Jej tradycje sięgają 1925 roku.

Uniwersytet zapewnia szeroka gamę wykładanych przedmiotów. Należą do nich m. in: socjologia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia. Podczas nauki na Uniwersytecie istniej możliwość odbycia praktyk i staży zagranicznych. Gwarantują to podpisane umowy z uczelniami partnerskimi z różnych stron świata. Najistotniejszą informacją , z punktu widzenia studenta, jest możliwość uzyskania podwójnych dyplomów – polskiego UEK oraz zagranicznej uczelni partnerskiej - niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej czy amerykańskiej.

Studiować można nie tylko w Krakowie, ale także w Ośrodkach Zamiejscowych min w Nowym Targu, Tarnowie czy Wadowicach. O prestiżu Uniwersytetu świadczy fakt, że studenci uczelni mogą uzyskać różne certyfikaty i uprawnienia zawodowe. Prowadzone są także studia podyplomowe oraz MBA (Master of Business Administration) i MPA (Master of Public Administration).

p align=justify>Nauka to nie wszystko. Zapewniamy dogodne warunki do nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań oraz sportowych pasji. Na Kampusie uczelni znajdują się nowoczesne sale wykładowe, doskonale wyposażone laboratoria, biblioteka oraz hala sportowo – widowiskowa.

Samorząd Studentów dba o atrakcyjność oferty życia studenckiego. Współtworzy najważniejsze wydarzenia kulturalne i widowiskowe. Reprezentuje studentów przed władzami uczelni oraz wspomaga działalność naukową i sportową.

 

Uczelnia przyjazna studentom


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to uczelnia przyjazna studentom, oferująca im wiele form rozwoju oraz pomocy.

Akademickie Centrum Kariery UEK (ACK) www.kariery.uek.krakow.pl

Korzystając z oferty ACK studenci mogą zdobyć doświadczenie zawodowe podczas studiów. TJest to bardzo ważne w przyszłej karierze, dzięki temu można zbudować pokaźne CV przed zdobyciem dyplomu.

ACK oferuje studentom:

 • udzielanie porad dotyczących m.in. dalszej ścieżki kształcenia
 • usługi doradztwa zawodowego
 • szeroką ofertę szkoleń
 • narzędzie do badania kompetencji zawodowych
 • ofertę praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS
 • oferty praktyk, wolontariatu, pracy (ACK współpracuje z ponad 1600 polskimi i zagranicznymi firmami)
 • Targi Pracy UEK (corocznie w październiku)


 • UEK od wielu lat stara się współpracować z firmami tworząc różnego rodzaju projekty. „Akademia” to cykl warsztatów i szkoleń, który kończy się przyznaniem certyfikatu oraz praktyką lub stażem. Obecnie uczelnia współpracuje m.in. z firmami: Deloitte, Capgemini, Bank Zachodni WBK SA, KPMG, Bahlsen, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Indesit, Grupa RMF, Comarch.

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK (BON) www.bon.uek.krakow.pl

  BON zajmuje się niesieniem pomocy i wsparciem studentów z niepełnosprawnością w sprawach kształcenia oraz stara się likwidować bariery architektonicznne, organizacyjne oraz edukacyjne.

  Student z niepełnosprawnością może ubiegać się m.in. o:

 • zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach
 • zmianę w sposobie zdawania egzaminu/zaliczenia
 • indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ)
 • pomoc tłumacza języka migowego na zajęciach
 • pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością
 • lektorat z języka obcego w formie alternatywnej
 • adaptację materiałów dydaktycznych;
 • wydłużenie okresu wypożyczania książek z Biblioteki Głównej;
 • pierwszeństwo przyznania miejsca w domu studenckim
 • wsparcie psychologiczne
 • stypendium specjalne


 • Studentci z orzeczeniem niepełnosprawności mogą uczestniczyć w kursach językowych, zajęciach sportowych sekcji AZS UEK osób niepełnosprawnych oraz wydarzeniach organizowanych przez BON.

  W ramach BON działa Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego. Biuro współpracuje ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych.

  Przeczytaj więcej o uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie