Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-501 Kraków

ul. Kopernika 26

ikonka telefon do uczelni
tel.:
fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Pedagogiczny
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
    - Administracja i polityka publiczna
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
    - Filologia angielska
Cena za semestr od 0zł od od od
    - Nauki o polityce
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
    - Pedagogika
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
    - Praca socjalna
Cena za semestr od od od od 0zł
    - Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Cena za semestr od 0zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Wydział Pedagogiczny
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 0 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1900 semestr