Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie (Kierunek Historia sztuki)

Kraków

31-002 Kraków

ul. Kanonicza 25

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Historia sztuki

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Historia sztuki
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 0 semestr