Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie (Kierunek Inżynieria zarządzania)

Kraków

Kraków

Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25, ul. Ułanów 3

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Inżynieria zarządzania

    - spec. Inżynier jakości

    - spec. Kadry i płace w praktyce

    - spec. Logistyka i transport

    - spec. Menedżer projektu

    - spec. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

    - spec. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

    - spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Inżynieria zarządzania
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2470 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2160 semestr