Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie (Kierunek Bezpieczeństwo narodowe)

Kraków

Kraków

Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25, ul. Ułanów 3

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Bezpieczeństwo narodowe

    - spec. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne -nowość!

    - spec. Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

    - spec. Kryminalistyka i techniki śledcze

    - spec. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych

    - spec. Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

    - spec. Zarządzanie kryzysowe

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Bezpieczeństwo narodowe
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2470 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2160 semestr