APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kraków

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Bezpieczeństwo wewnętrzne
Cena za semestr od od od od 1900zł

    - spec. Administracja systemami bezpieczeństwa

    - spec. Ochrona osób i mienia

    - spec. Policyjna

    - spec. Poszukiwanie osób zaginionych

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2000 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1900 semestr

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia

Wszystkim zainteresowanym kontynuacją studiów licencjackich i zdobyciem perspektywicznego wykształcenia, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” oferuje na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia (magisterskie).

Nasi studenci mają szansę zdobyć pogłębioną wiedzę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego oraz nabyć umiejętności praktyczne, predestynujące do pracy w sektorze bezpieczeństwa. Nasi absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia – między innymi na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji państwowej, a także prywatnych firmach zajmujących się ochroną osób i mienia, czy też pionach bezpieczeństwa dużych korporacji.

Studentom oferujemy praktyczny oraz dostosowany do realiów geopolitycznych program nauczania, który pozwoli zapoznać się ze wszystkimi niuansami pracy w sektorze bezpieczeństwa od strony teoretycznej i taktycznej, jak i w działaniach praktycznych.

W ramach zajęć, studenci zgłębiają zagadnienia z zakresu nauk prawnych (m.in. prawo krajowe i międzynarodowe, orzecznictwo sądowe), ekonomicznych i poszerzają horyzonty humanistyczne – m.in. w obszarze psychologii terroryzmu, etyki, dowodzenia zespołami itp. Dodatkowo, każdy student ma szansę uczestniczyć w zajęciach praktycznych – między innymi w lekcjach sztuk walki z elementami taktyki i techniki interwencji, czy też zajęciach z zakresu kryminalistyki i kryminologii.

Wiedząc, że bezpieczeństwo wewnętrzne to dziedzina szeroka, przygotowaliśmy specjalności, które pozwolą każdemu wybrać swoje pole zainteresowań i dostosować je do planowanej kariery zawodowej.

Wybrać można studia na nowoczesnych specjalnościach takich, jak:

 • policyjna;
 • ochrona osób i mienia.

 • Zajęcia ogólne i specjalizacyjne w naszej uczelni prowadzone są przez doświadczonych wykładowców z pasją, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktykę zawodową. Dzięki temu, student ma szansę przygotować się na przyszłe wyzwania zawodowe w sektorze bezpieczeństwa, a jednocześnie otrzymuje możliwość wszechstronnego, interdyscyplinarnego rozwoju.

  Jeżeli zatem chcesz podjąć studia na niszowym i pragmatycznym kierunku, który da Ci doskonałe perspektywy na karierę w ciekawym zawodzie, już teraz zapoznaj się ze szczegółowym programem nauczania i przystąp do rekrutacji.

  Studia u nas będą doskonałym początkiem drogi do sukcesu!

   

  Administracja systemami bezpieczeństwa

  Na specjalności Administracja systemami bezpieczeństwa studenci poszerzą wiedzę na temat ochrony prawnej osób i mienia oraz funkcjonowania organów porządku publicznego. W trakcie nauki rozwija się zdolność strategicznego planowania, co stanowi podstawę prognozowania i prewencji w środowisku przestępczym. Studenci poznają również zasady bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie a także sposób działania administracyjnego w sytuacjach kryzysowych.

   

  Ochrona osób i mienia

  Absolwenci powinni uzyskać pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień związanych z realizacją zadań ochrony osób i mienia. Powinni posiąść umiejętności oceny ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji oraz rozwiązywania złożonych problemów zawodowych dotyczących między innymi: ochrony osób, zbierania informacji, ochrony mienia, ochrony infrastruktury krytycznej, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw i innych tajemnic prawnie chronionych. Powinni posiąść umiejętności organizowania i zarządzania zespołami pracowników ochrony fizycznej i technicznej, a także umieć prowadzić koncesjonowany podmiot gospodarczy realizujący zadania w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia oraz kierować wewnętrznymi służbami ochrony różnych jednostek organizacyjnych. Absolwenci winni również posiadać ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

   

  Policyjna

  Studia II stopnia w specjalności policyjnej są kolejnym etapem kształcenia. Wykładowcami są głównie nauczyciele akademiccy, w tym pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz praktycy. Absolwenci powinni uzyskać rozszerzoną – w stosunku do studiów I stopnia (licencjackich) – wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Uzyskaną wiedzę oraz umiejętności powinni umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem odpowiednich zasad prawnych i etycznych. Powinni umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego. Powinni być przygotowani do pracy w administracji publicznej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa państwa, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także w służbach mundurowych takich jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna. Absolwenci winni również posiadać ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

   

  Poszukiwanie osób zaginionych

  Absolwenci specjalności poszukiwanie osób zaginionych będą posiadali przygotowanie teoretyczne i praktyczne za zakresu metodyki i koordynacji działań poszukiwawczych, będą posiadali wiedze o nowoczesnych środkach technicznych, przetwarzaniu nośników cyfrowych i tworzeniu dokumentacji procesowej, w sposób praktyczny będą potrafili prowadzić działania w terenie eksponowanym – przy użyciu technik alpinistycznych oraz miejskich trudnodostępnych np. zbiorniki wodne z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa według procedury „czerwonej taktyki”.

  Proponowane przedmioty na specjalności poszukiwanie osób zaginionych:

 • zaginięcia osób - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne,
 • poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania z elementami taktyki zielonej,
 • ratownictwo medyczne w działaniach specjalnych z elementami taktyki czerwonej,
 • terenoznawstwo z elementami techniki GPS,
 • taktyka i metodyka poszukiwania osób zaginionych,
 • działania poszukiwawcze w terenie eksponowanym i trudno dostępnym.
 •