Uniwersytet Jagielloński (Kierunek Elektroniczne przetwarzanie informacji)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Elektroniczne przetwarzanie informacji

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 0 semestr