Uniwersytet Jagielloński (Kierunek Archeologia)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Archeologia

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Archeologia
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 0 semestr

Opis studiów

 • Pierwszego stopnia

  Opis programu studiów

  Licencjackie studia w zakresie archeologii trwają 3 lata (6 semestrów). Są przeznaczone dla osób, które pragną uzyskać podstawową wiedzę z archeologii i jej nauk pomocniczych, metod prowadzenia i dokumentowania wykopalisk oraz technicznego opracowywania źródeł archeologicznych.

  Nauczane przed­mioty podzielono na 4 zasadnicze grupy.

  1. ogólne – obejmujące podstawy wybranych nauk humanistycznych (np. historii starożytnej i średniowiecza, historii sztuki, etnografii, filozofii);
  2. podstawowe – obejmujące nauki pomocnicze archeologii (np. antropologia fizyczna, nauki o ziemi, numizmatyka);
  3. kierunkowe – najliczniejsza grupa zajęć i pozwalająca na uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie archeologii: pradziejowej i nowożytnej, śródziemnomorskiej, Nowego Świata oraz metodologii, źródło­znawstwa archeologicznego, konserwacji zabytków;
  4. zawodowe ćwiczenia terenowe – odbywająca się zasadniczo w miesiącach wakacyjnych praktyczna nauka zawodu w czasie prowadzonych przez Instytut wykopalisk m. in. na terenie Polski, Ukrainy, Egiptu.

  Profil absolwenta

  Absolwenci mogą pracować w charakterze „techników” wykopaliskowych i laborantów muzealnych, w muzeach, służbach konserwatorskich i w wyspecjalizowanych firmach zajmujących się prowadzeniem ratowniczych prac wykopaliskowych. Ich wiedza zawodowa i ogólna umożliwia, po uzyskaniu tytułu licencjata, kontynuowanie studiów na poziomie magisterskim (od 2008 r).

  Podstawowe umiejętności:

  Prowadzenie eksploracji stanowisk o różnej charakterystyce, odczytywanie i dokumentowanie układów stratygraficznych, obsługa urządzeń pomiarowych, pobieranie prób specjalistycznych, wykonywanie kart katalogu naukowego, muzealnego, korzystanie ze zbiorów archiwalnych, tworzenie ewidencji konserwatorskiej i realizacja projektów wystawienniczych.

 • Drugiego stopnia

  Opis programu studiów

  Uzupełniające studia magisterskie na kierunku archeologia trwają 2 lata (4 semestry). Są przeznaczone dla osób które pragną poszerzyć wiedzę z Archeologii i mieć podstawy do samodzielnego prowadzenia badań wykopaliskowych.

  Nauczane przed­mioty dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

  > ogólne i podstawowe obejmujące teorie archeologii i wykłady z przed­miotów ogólno humanistycznych i przyrodniczych (np antropologia kulturowa, metody datowania przyrodniczego);
  > kierunkowe i zawodowe (łącznie z ćwiczeniami terenowymi) obejmujące kilkaset godzin zajęć specjalistycznych i monograficznych z różnych specjalności w zakresie archeologii ( zajęcia specjalistyczne z poszczególnych epok pradziejów).

  Profil absolwenta

  Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności Archeologii oraz jej teorii i metodologii. Równocześnie otrzymują także wykształcenie ogólno humanistyczne i elementy wykształcenia przyrodniczego, pozwalające na współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin w ramach badań interdyscyplinarnych. Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków tylko osoby posiadające tytuł zawodowy magistra Archeologii i legitymujące się odpowiednim doświadczeniem w badaniach wykopaliskowych, są upoważnione do otrzymywania koncesji na prowadzenie terenowych prac badawczych.

  Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w placówkach naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, muzealnych i konserwatorskich.

  Podstawowe umiejętności:

  kierowanie ekspedycją archeologiczną, koordynowanie archeologiczno-przyrodniczych programów interdyscyplinarnych, analiza i interpretacja układów stratygraficznych, prowadzenie studium chronologii zespołu zwartego i zróżnicowanych obiektów, z uwzględnieniem ich funkcji i specyfiki, przygotowanie do druku opracowań o różnym charakterze, zarówno drobnych prac analitycznych, jak i syntez.

  Więcej informacji>>>

 •