Uniwersytet Jagielloński (Kierunek Biologia)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Biologia

    - Biologia człowieka

    - Biologia komórki

    - Biologia roślin

    - Biologia środowiskowa

    - Fizjologia eksperymentalna

    - Genetyka i biologia rozrodu

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Biologia
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 0 semestr