Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Cena za semestr od 4000zł od od od 4000zł
Amerykanistyka
Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł
Analityka medyczna
Cena za semestr od od od 0zł od
Archeologia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Asia‐Europe Relations: Exploring Business Opportunities
Astrofizyka i kosmologia
Cena za semestr od od od od 0zł
Astronomia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Bezpieczeństwo narodowe
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Biochemia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Biofizyka
Cena za semestr od 0zł od od 0zł od 0zł
Biofizyka molekularna i komórkowa
Bioinformatyka
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Biologia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Biotechnologia
Cena za semestr od 0zł od od od
Biotechnologia molekularna
Cena za semestr od od od od 0zł
Chemia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Chemia medyczna
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
chemia zrównoważonego rozwoju
Comparative Heritage Studies
Dietetyka
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Drug Discovery and Development
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Cena za semestr od 2550zł od od od 2550zł
E-gospodarka przestrzenna
Cena za semestr od od od od 0zł
Earth Sciences in a Changing World
Ecology and Evolution
Edytorstwo
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Ekonomia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Elektroradiologia
Cena za semestr od 0zł od od od
Environmental Protection and Management
Etnologia i antropologia kulturowa
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Etyka
Cena za semestr od 0zł od od od
European Joint Master’s Programme in English and American Studies
European Studies
Europeistyka
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Farmacja
Cena za semestr od od od 7000zł od
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Filologia klasyczna
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Filologia polska
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Filozofia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Fizjoterapia
Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł
Fizyka
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Geografia
Cena za semestr od od od od 0zł
Geografia i gospodarka przestrzenna
Geologia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Global and Development Studies
Historia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Historia sztuki
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Informatyka
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Informatyka analityczna
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Informatyka gier komputerowych
Informatyka stosowana
Intellectual Property and New Technologies
International Relations
International Relations and Area Studies
International Security and Development
Język polski w komunikacji społecznej
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Judaistyka
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Kierunek lekarski
Cena za semestr od od od 0zł od
Kierunek lekarski, program w języku angielskim
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Cena za semestr od od od 0zł od
Kognitywistyka
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Korean Studies
Kosmetologia
Cena za semestr od od od od 3600zł
Kulturoznawstwo
Cena za semestr od 1950zł od od od 1950zł
Latynoamerykanistyka
Lingwistyka
Cena za semestr od od od od 0zł
Logopedia
Matematyka
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Matematyka komputerowa
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Migracje międzynarodowe
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Molecular Biotechnology
Muzykologia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Neofilologia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Neurobiologia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
neuropsychologia i neurokognitywistyka
Ochrona dóbr kultury
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Ochrona środowiska
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
Pedagogika
Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł
Pedagogika specjalna
Cena za semestr od 0zł od od od
Pielęgniarstwo
Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł
Politologia
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Polityka społeczna
Cena za semestr od 2300zł od od od 2300zł
Polonistyka - komparatystyka
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Porównawcze studia cywilizacji
Położnictwo
Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł
Praca socjalna
Cena za semestr od od od od 0zł
Prawo
Cena za semestr od od od 3000zł od
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Cena za semestr od 2500zł od od od
Psychologia
Cena za semestr od od od 2500zł od
Ratownictwo medyczne
Cena za semestr od 0zł od od od
Relacje międzykulturowe
Cena za semestr od 1950zł od od od 1950zł
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Socjologia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Stosunki międzynarodowe
Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł
Studia afrykańskie
Studia azjatyckie
Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł
Studia euroazjatyckie
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Studia europejskie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Studia nad buddyzmem
Studia nad buddyzmem współczesnym
Studia polsko-ukraińskie
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies
TransAtlantic Studies
Wiedza o teatrze
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Zaawansowane materiały i nanotechnologia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Zarządzanie
Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł
Zarządzanie informacją
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Zarządzanie kulturą i mediami
Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie zasobami przyrody
Cena za semestr od od od od 0zł
Zdrowie publiczne
Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Rekrutacja

>>> Zarejestruj się na studia!

>>> #Misja UJ


Misja UJ


Trwa rekrutacja na studia – nie czekaj do ostatniej chwili

Kandydaci na studia

Sezon rekrutacyjny w pełni. Trwa rejestracja na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego, drugiego i niektóre studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2018/2019. Dokonaliście już ponad 9100 rejestracji na ponad 300 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jeśli również i ty jesteś zdecydowany na podjęcie studiów w UJ, nie czekaj z dokonaniem rejestracji do ostatniej chwili!

Misja UJ


Jesteś tegorocznym maturzystą i nie masz jeszcze wyników maturalnych?

Nic nie szkodzi. Zarejestruj się już teraz oraz potwierdź swoją rejestrację poprzez wniesienie opłaty rekrutacyjnej, bez wprowadzonych wyników maturalnych. Wyniki uzupełnisz później, w momencie ich otrzymania z początkiem lipca – ale najpóźniej do 8 lipca do godziny 12:00.

Planujesz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, ale jesteś przed obroną?

Dla ciebie również mamy dobrą wiadomość. Rejestracji na studia możesz dokonać już teraz, a wyniki wprowadzisz do 9 lipca do godziny 12:00*. W koncie ERK po prostu zaznacz, że jeszcze nie posiadasz oceny na dyplomie czy też oceny z pracy dyplomowej. Pamiętaj jednak, że możesz wziąć udział w rekrutacji tylko wtedy, jeżeli termin obrony egzaminu licencjackiego gwarantuje uzyskanie dyplomu przed terminem wpisu na studia, a przy wpisie będziesz mieć już dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów.

* o ile warunkiem potwierdzenia rejestracji nie jest przesłanie wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Planujesz kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)?

Rejestracja na studia prowadzące nabór według czerwcowo-lipcowego harmonogramu trwa do 6 lipca. Pamiętaj, że aby wziąć udział w rekrutacji, musisz w tym terminie założyć konto w systemie ERK, dokonać rejestracji i dostarczyć do jednostki komplet wymaganych dokumentów. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę: dokumenty powinny dotrzeć do uczelni na tyle wcześnie, żeby komisja mogła potwierdzić rejestrację najpóźniej do 6 lipca do godziny 12:00.

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019 wynosi 75 złotych lub 18 euro, lub 20 dolary. Opłatę wnosi się oddzielnie za każdą dokonaną rejestrację, a każda rejestracja na studia ma swój indywidualny numer rachunku bankowego. Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji, raz wybranej waluty nie można zmienić.

Dane do przelewu

Opłatę rekrutacyjną powinieneś wnieść na indywidualny, osobny dla każdej rejestracji numer rachunku bankowego, który zostanie udostępniony ci w koncie ERK po dokonaniu rejestracji na wybrany kierunek studiów w karcie rejestracji w zakładce „opłata rekrutacyjna". Zwróć uwagę, że sześć ostatnich cyfr rachunku bankowego to twój numer rejestracji.

Płatność online Paybynet

Możesz skorzystać z systemu płatności online Paybynet. Jest to najszybsza metoda płatności, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN). Po dokonaniu rejestracji na studia wybierz przycisk „Zapłać” w zakładce „Opłata rekrutacyjna”, następnie zostaniesz poproszony o wybranie banku, z którego dokonasz szybkiego przelewu. Lista obsługiwanych banków znajdziesz tutaj.

UWAGA: Usługa dotyczy wyłącznie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 75 złotych (nie obsługujemy walut EUR i USD).

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Opłatę rekrutacyjną musisz wnieść w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych" zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru na dane studia. Brak wniesienia opłaty w tym terminie spowoduje brak potwierdzenia rejestracji, a tym samym nie będziesz uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wpłata w banku zagranicznym

Jeżeli dokonujesz wpłaty w banku zagranicznym, powinieneś przed numerem rachunku, na który ją wnosisz wpisać kod SWIFT: PKOPPLPW.

 

Opis Uczelni - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią wyższą w Polsce, która symbolizuje kraj, polską naukę i instytucję. Placówka oraz najważniejsze krakowskie zabytki (Wawel, Kościół Mariacki) wpływają razem na zwiększenie atrakcyjności stolicy Małopolski, a także podnoszą wartość studiów w mieście

Studenci UJ


Szerokie grono studentów, absolwentów i wykładowców uczelni tworzy społeczność wyjątkową , która na przestrzeni wieloletniej historii reprezentowała polską naukę i kulturę.

Studenci UJ z wykładowcąPrestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślają jego historyczne i współczesne dokonania, które stanowią efekt wyznawanych przez uczelnię wartości oraz jej nienaruszonej postawy wobec określonych zasad. UJ kontynuuje cele, które wyznaczyli sławni absolwenci i profesorowie, a jednocześnie wychodzi naprzeciw nowym oczekiwaniom współczesności. Uniwersyteckie poczynania realizowane są zgodnie z dewizą „Plus ratio quam vis!”, która podkreśla większe znaczenie rozumu nad siłą.


Uczelnia w Krakowie realizuje kształcenie w oparciu o bogatą ofertę edukacyjną. Studia prowadzone są 16 wydziałach i pozwalają młodym osobom rozwinąć horyzonty intelektualne oraz odnaleźć pasję.

Studenci


Uniwersytet Jagielloński to uczelnia z ponad VI-wieczną tradycją, która zlokalizowana jest w pięknym polskim mieście. Warto wybrać ją jako miejsce studiów i spędzić w jej murach najwspanialszy czas swojego życia.

 

Uniwersytet Jagielloński w mediach społecznościowych

 

Nabór dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych

Uniwersytet Jagielloński prowadzi rekrutację dla:
- cudzoziemców rozpoczynających studia według zasad innych niż te wyznaczone dla polskich obywateli – nabór obejmuje studia jednolite magisterskie oraz I i II stopnia prowadzone w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym, na których kształcenie odbywa się w języku polskim,
- wszystkich osób, bez względu na ich obywatelstwo i zasady ubiegania się o zakwalifikowanie na studia – nabór obejmuje studia I stopnia w trybie stacjonarnym, na których kształcenie odbywa się w języku obcym.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na ww. studia jest:
- założenie konta w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (www.erk.ujedu.pl),
- dokonanie rejestracji na wybrany kierunek studiów,
- wniesienie opłaty rekrutacyjnej,
- przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów.

Przystępując do rejestracji warto zapoznać się wcześniej z istotnymi informacjami dotyczącymi niezbędnych dokumentów oraz poprawnej pisowni obejmującej obcojęzyczne imię i nazwisko.

Zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami, zasadami rekrutacji, kryteriami formalnymi, wymaganymi dokumentami i harmonogramem rejestracji na studia możliwe jest w systemie ERK – dane znajdują się w kartach poszczególnych kierunków studiów, w części „studia w języku polskim" > „dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich", a także w części „studia w językach obcych".

Dla kandydatów z zagranicy uczelnia przygotowała dodatkowo sekcję Cudzoziemcy, gdzie znajdują się materiały w języku polskim oraz przetłumaczone na języki angielski i rosyjski. Na stronie zawarte są ogólne informacje dla kandydatów rozpoczynających studia w Polsce, o zakładaniu kont, wyszukiwaniu kierunków studiów oraz rejestracji w systemie ERK.

 

Kształcenie podyplomowe


Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe stanowią odmienną formę kształcenia w stosunku do studiów wyższych i doktoranckich. Oferta kształcenia podyplomowego skierowana jest do osób, które zdobyły dyplom na studiach pierwszego lub drugiego stopnia. Studia podyplomowe realizowane są w celu podniesienia kwalifikacji danej osoby, zdobycia specjalizacji bądź też rozszerzenia horyzontów. Nauka kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na danym kierunku.

Oferta kształcenia podyplomowego na UJ

Uniwersytet Jagielloński oferuje szeroki wybór kierunków na studiach podyplomowych. Pełna oferta uczelni dostępna jest na stronie internetowej www.podyplomowe.uj.edu.pl, a także w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (ERK).

Proces rekrutacji na studia podyplomowe UJ odbywa się w dwóch różnych formach. Rejestracja na część kierunków prowadzona jest online, za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Osoby ubiegające się o przyjęcie na pozostałe kierunki objęci są procedurą tradycyjną – wymagającą bezpośredniej wizyty w sekretariacie studiów. Sposób rekrutacji na dany kierunek studiów podyplomowych jest ściśle określony na stronie uczelni oraz w katalogu studiów systemu ERK.

Studia podyplomowe na UJ w Krakowie – najważniejsze informacje

Proces rekrutacji na studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzony jest dwa razy w ciągu roku akademickiego. Uczelnia organizuje nabór na semestr zimowy, a dla wybranych kierunków – również na semestr letni. Okres kształcenia na studiach podyplomowych waha się do dwóch do czterech semestrów. Średnia wysokość czesnego to około 4500 zł, które student może uregulować w miesięcznych ratach. Na zdecydowanej większości kierunków podyplomowych rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. Przyjęcie na wybrane studia poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną.

Za organizację kształcenia na studiach podyplomowych UJ odpowiada Dział Nauczania:

ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 48
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

 

Wydziały UJ

Wydział Prawa i Administracji
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 663 11 65, 12 422 37 42
mail: prawo@adm.uj.edu.pl
www.wpia.uj.edu.pl

Wydział Lekarski
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
tel. 12 422 54 44
mail: dziekwl@cm-uj.krakow.pl
www.wl.uj.edu.pl

Wydział Farmaceutyczny
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
tel. 12 620 54 14
mail: farmacja@cm-uj.krakow.pl
www.farmacja.cm.uj.edu.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel. 12 634 33 97
mail: wnz@cm-uj.krakow.pl
www.wnz.uj.edu.pl

Wydział Filozoficzny
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 422 11 36, 12 663 11 52
mail: filozof@adm.uj.edu.pl
www.phils.uj.edu.pl

Wydział Historyczny
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 663 11 57
mail: historia@adm.uj.edu.pl
www.historyczny.uj.edu.pl

Wydział Filologiczny
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 663 11 58, 12 663 11 08
mail: filolog@adm.uj.edu.pl
www.filg.uj.edu.pl

Wydział Polonistyki
ul. Gołębia 14-20
31-007 Kraków
tel. 12 422 05 54, 12 663 13 34
mail: dziekanat.wpuj@uj.edu.pl
www.polonistyka.uj.edu.pl

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
tel. 12 664 48 90
mail: wydzial.fais@uj.edu.pl
www.fais.uj.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
tel. 12 664 66 29
mail: matinf@uj.edu.pl
www.matinf.uj.edu.pl

Wydział Chemii
ul. Romana Ingardena 3
30-060 Kraków
tel. 12 663 22 37
mail: sekretar@chemia.uj.edu.pl
www.chemia.uj.edu.pl

Wydział Biologii
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. 12 664 67 55, 12 664 60 47
mail: binoz@adm.uj.edu.pl
www.binoz.uj.edu.pl

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
tel. 12 664 55 07, 12 664 55 08
mail: wziks.dziekanat@uj.edu.pl
www.wzks.uj.edu.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 422 02 25, 12 663 15 65
mail: wsmip@adm.uj.edu.pl
www.wsmip.uj.edu.pl

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. 12 664 60 02
mail: sekretariat.wbbib@uj.edu.pl
www.wbbib.uj.edu.pl

Wydział Geografii i Geologii
ul. Gronostajowa 3a
30-387 Kraków
tel. 12 664 43 51
mail: wgig@uj.edu.pl
www.wgig.uj.edu.pl