Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera (Kierunek Filologia Angielska)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-033 Kraków

ul. Westerplatte 11

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Filologia Angielska

    - spec. Komunikacja międzykulturowa angielski w biznesie

    - spec. Nauczycielska

    - spec. Przekład ustny i pisemny

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne