Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera (Kierunek Skandynawistyka: studia filologiczno – biznesowe)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-033 Kraków

ul. Westerplatte 11

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Skandynawistyka: studia filologiczno – biznesowe
    - spec. Norweska
Cena za semestr od 2950zł od od od
    - spec. Szwedzka
Cena za semestr od 2950zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Skandynawistyka: studia filologiczno – biznesowe
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 3600 semestr

Skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe

Atuty kierunku:
intensywna nauka języka szwedzkiego lub norweskiego oraz języka angielskiego (General English, Business English)
atrakcyjne i praktyczne specjalności
dwutorowy program kształcenia łączący kompetencje filologiczne z biznesowymi
320 godzin praktyk w szkołach językowych, biurach tłumaczeń, agencjach międzynarodowych firmach i przedsiębiorstwach, itp.
kursy specjalistyczne pozwalające lepiej poznać kulturę, sztukę i społeczeństwo krajów skandynawskich
rozwój kompetencji miękkich takich jak: praca w zespole, komunikacja międzykulturowa, odpowiedzialność.

Przykładowe miejsca pracy: międzynarodowe firmy i przedsiębiorstwa, biura tłumaczeń, szkoły języków obcych, korporacje, centra outsourcingowe, media, firmy reklamowe, instytucje kultury.

Proponowane specjalności (uruchamiane dla min. 30 osób):

Szwedzka
• będziesz intensywnie uczył się języka szwedzkiego
kursy specjalistyczne dadzą Ci kompleksową wiedzę na temat systemów prawnych i politycznych, kultury i historii Szwecji
• nauczysz się radzić sobie z różnicami międzykulturowymi, również w kontaktach biznesowych

Norweska
• będziesz intensywnie uczył się języka norweskiego
zyskasz wiedzę na temat polsko-norweskiej współpracy gospodarczej
poznasz specyfikę współczesnego społeczeństwa norweskiego, ze szczególnym uwzględnieniem życia codziennego Norwegów, ich literatury i kultury

 

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

NOWA MATURA
Kandydaci na studia w WSE przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej.***kliknij, aby powiększyć***

• W przypadku kilku przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, punkty przyznaje się za przedmiot z najwyższą oceną.

• W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział kandydaci, którzy nie posiadają ocen ze wszystkich wymaganych przedmiotów.

• Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady przyjęć dla kandydatów posiadających tzw. starą maturę znajdują się na stronie www.wse.krakow.pl w zakładce Rekrutacja.

 

Wymagane dokumenty i kontakt

Wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie www.wse.krakow.pl

Dział Rekrutacji:
tel. 12 683 24 04/07
email: rekrutacja@wse.krakow.pl