Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach (Kierunek Zarządzanie)

Katowice

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Zarządzanie

    - spec. Psychologia w biznesie z językiem obcym specjalistycznym

    - spec. Reklama i public relations

    - spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi

    - spec. Rachunkowość

    - spec. Kadry i płace

    - spec. Zarządzanie projektami

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Zarządzanie
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 1950 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1950 semestr

Rekrutacja

Biuro Rekrutacji

Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 19


@: rekrutacja@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 71, 32 355 97 73