Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach (Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji)

Katowice

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Zarządzanie i inżynieria produkcji

    - spec. Bezpieczeństwo i higiena pracy

    - spec. Logistyka w przemyśle i handlu

    - spec. Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej

    - spec. Zarządzanie jakością
Cena za semestr od od złzł od od

    - spec. Bezpieczeństwo pożarowe

    - spec. Europejski Menedżer BHP

    - spec. Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 1950 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1950 semestr

Rekrutacja

Biuro Rekrutacji

Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 19


@: rekrutacja@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 71, 32 355 97 73