Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) Business and Languages

Sopot

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

81-855 Sopot

ul. Rzemieślnicza 5

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Business and Languages
Cena za semestr od 2700zł od od od

    - spec. International Business

    - spec. Rachunkowość korporacyjna

    - spec. Zarządzanie turystyką nowość!

    - spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi HR nowość!

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Business and Languages
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2700 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2700 semestr

BUSINESS AND LANGUAGES (B&L)


Pierwsze tego typu studia w Polsce!

  • studia I STOPNIA wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych,
  • kierunek na międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej,
  • połączenie studiów biznesowo-ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków obcych,
  • 50% programu studiów stanowią języki obce
  • GWARANTOWANA praktyka na szóstym semestrze studiów w największych korporacjach polskich i zagranicznych,
  • program studiów przygotowany z praktykami biznesu,
  • absolwent Business and Languages będzie doskonale przygotowany  do pracy w środowisku wielokulturowym m.in. w korporacjach międzynarodowych
  • absolwent B&L otrzyma dyplom licencjata dwóch uczelni
  •