Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk (Kierunek Pedagogika)

Gdańsk

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

80-266 Gdańsk

al. Grunwaldzka 238A

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Pedagogika

    - spec. Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

    - spec. Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym

    - spec. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

    - spec. Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Pedagogika
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1525 semestr