Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Ranking Perspektywy

g

 

DOBRE STUDIA PEWNA PRZYSZŁOŚĆ!

Uczelnia posiada w ofercie BEZPŁATNE studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w języku angielskim. Obecnie oferta edukacyjna uczelni została wzbogacona o studia w trybie niestacjonarnym. W skład bazy materialnej i dydaktycznej Uczelni wchodzą 2 budynki dydaktyczne z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, biblioteka z czytelnią, budynek hali sportowej połączony z częścią dydaktyczną, nowoczesne centra badawcze Centrum Badań nad Innowacjami (CBNI) oraz Regionalne Centrum Badań EKO-AGRO-TECH, odkryta pływalnia, nowoczesny Dom Studenta. Ponadto Kampus uczelni skoncentrowany jest w odległości 200 metrów od głównego budynku.

W naszej ofercie również STUDIA W TRYBIE NIESTACJONARNYM

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

budownictwo, informatyka, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, pedagogika, socjologia, zarządzanie

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja,

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

CZY WIESZ, ŻE

Największym sukcesem Uczelni jest – I miejsce w Polsce według prestiżowego ogólnopolskiego Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” w 2016, 2017 i 2018. Oferujemy jedne z najwyższych stypendiów w Polsce:

 • stypendium Rektora, którego najwyższy próg to 1 200 zł,
 • stypendium socjalne w wysokości do 1 100 zł.
 •  

  KALENDARIUM REKRUTACJI

  Rekrutacja na studia rozpoczyna się każdego roku w kwietniu.

  Zdana matura jest podstawą do wzięcia udziału w rekrutacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierzemy pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z części pisemnej – język obcy nowożytny oraz przedmiot z którego kandydat uzyskał najwyższy wynik.

  Więcej szczegółów na stronie internetowej www.pswbp.pl w zakładce KANDYDAT

   

  Studia podyplomowe

  Oferta studiów podyplomowych Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej skierowana jest do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, inżynierskich, licencjackich i są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji, zdobyciem nowego wykształcenia i umiejętności. Uzupełniając swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych, zwiększamy swoje szanse na rynku pracy.


  OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK 2021/2022

  Ochrona danych osobowych

  Bezpieczeństwo i ochrona granic

  Prawno ‑ administracyjne aspekty pracy urzędnika z elementami informatyki

  Polsko-Szwajcarskie Studia Menedżerskie - Zarządzanie w XXI wieku

  Rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów zielonych

  Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski i Unii Europejskiej

  Finanse publiczne i administracja

  Rachunkowość i audyt finansowy

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Agent celny

  Terapia pedagogiczna z podstawami metod integracji sensorycznej

  Podyplomowe studia kwalifikacji pedagogicznych

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Język angielski w biznesie i spedycji

  Język rosyjski w biznesie i spedycji

  Sieci komputerowe

  Zarządzanie oświatą

  NOWOŚCIĄ W OFERCIE są studia podyplomowe z zakresu: 

  Podstawy geodezji

  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym


  Szczegółowe informacje:

  www: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu

  promocje: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu

  kontakt: Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

  e-mail: podyplomowe@pswbp.pl

  tel: mgr Andrzej Borodijuk - 83 344 99 60,

  mgr Edyta Arciszewska - tel. 83 344 99 53

   

  Regionalne Centrum Badań EKO-AGRO-TECH

  Jest nowoczesnym ośrodkiem badawczym PSW mieszczącym laboratoria naukowe: Analiz Środowiskowych, Biologiczno-Żywieniowych, Fizyki Budowli oraz Mechaniki, Budowy i Eksploatacji Maszyn. Oferowane w ramach infrastruktury badania i technologie mogą zostać wykorzystane zarówno w działalności produkcyjnej jak i usługowej i prowadzić do rozwoju potencjału oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. W laboratoriach mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn znajduje się zawansowana aparatura światowych, renomowanych firm. Możesz nauczyć się prototypowania za pomocą drukarki 3D, obsługi hamowni podwoziowej i diagnoskopu samochodowego oraz zaobserwować zjawiska przepływowe w tunelu aerodynamicznym.

   

  Centrum Badań nad Innowacjami

  owoczesny ośrodek badawczy mieszczący laboratoria naukowe Budownictwa, Informatyki i Zdrowia. Celem funkcjonowania CBNI jest przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, budowanie konkurencyjności i znaczenia regionu poprzez zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego PSW.

   

  Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

  To miejsce, w którym przyszłe pielęgniarki i przyszli pielęgniarze zdobywają umiejętności udzielania pomocy medycznej w warunkach wirtualnej rzeczywistości. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wyposażone jest m.in. w symulatory wysokiej wierności dzieci i dorosłych. Symulatory służą do wykonywania ćwiczeń z zakresu procedur medycznych. Na salach symulacji znajdują się fantomy, które przypominają człowieka. Mówią co je boli, reagują mruganiem oczu, źrenice ulegają rozszerzaniu, można również sprawdzić wszystkie parametry życiowe. Zrobione z silikonu symulatory pozwolą studentom pielęgniarstwa przed wejściem na oddziały szpitalne w praktyczny sposób zweryfikować swoje umiejętności i przygotować się do pracy z pacjentami.

   

  Biblioteka Akademicka PSW

  Przestrzeń biblioteczna jest zaaranżowana w nowoczesny i funkcjonalny sposób; stanowi miejsce bardzo licznie odwiedzane przez użytkowników. Biblioteka dysponuje trzema strefami wolnego dostępu, strefą relaksu i strefą samoobsługową, wyposażoną w urządzenia do samodzielnego wypożyczania i zwrotu książek oraz intuicyjny w obsłudze skaner. Do dyspozycji użytkowników przeznaczony jest pokój pracy grupowej i indywidualnej. Biblioteka posiada dostęp do elektronicznych baz naukowych udostępnianych w ramach licencji krajowej i zakupów konsorcyjnych, takich jak: EBSCO, EMIS, EMERALD, PROQUEST.

   

  WYJAZDY NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE

  Studenci po pierwszym roku studiów mogą wyjeżdżać na studia zagraniczne w innym kraju. Studia w ramach programu Erasmus+ trwają od 3 do 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów. Studenci mogą także wyjeżdżać na zagraniczne praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach, albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie – czas pobytu 2 miesiące.

   

  JESTEŚMY TUTAJ

   

  Kontakt

  21-500 Biała Podlaska

  ul. Sidorska 95/97

  tel.:

  83 344-99-00, 98 344-99-30, -