Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Podsumowanie – matura 2018Nastał już nowy rok, a wraz z nim co raz większymi krokami zbliża się tegoroczna Matura! Egzamin, niegdyś zwany egzaminem dojrzałości, przybliża licealistów do dorosłego życia i jest pierwszym, który tak bardzo wpływa na późniejsze kariery naukowe młodych ludzi.

Do egzaminów obowiązkowych, zarówno w części ustnej jak i pisemnej, które odbyły się w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 158 979 osoby z liceów ogólnokształcących, a 89 043 osób z techników. Należy pamiętać, że do matury przystępowali również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa lub poprawiali wyniki egzaminu.

Matura 2017 – ile osób zdało maturę w pierwszym terminie?

Jak w 2018 r. poradzili sobie maturzyści? Spośród tych, którzy w maju przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, świadectwo dojrzałości uzyskało 79,7% zdających. Wszystko obrazuje poniższa tabela:


Uczelnia UAM

Zdawalność egzaminów w kraju w 2018 r.

Sesja poprawkowa w 2018 roku

Niektórym niestety się nie powiodło. 16 860 absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 19 855 absolwentów techników nie zdało matury. Spośród nich najwięcej osób nie poradziło sobie z jednym z pięciu obowiązkowych przedmiotów. Zachowali oni prawo do zdawania tego egzaminu w sesji poprawkowej w sierpniu. Byli jednak tacy, którzy nie przebrnęli pozytywnie przez wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych. Szczegóły znajdziecie w wykresie poniżej:


Uczelnia UAM

Podział maturzystów ze względu na liczbę niezdanych egzaminów

Do sierpniowych poprawek przystąpiło 45 012 absolwentów. Były to osoby, które nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Tegoroczni absolwenci – 31 479 osób – stanowili 70% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

Zdawalność poszczególnych przedmiotów maturalnych

Jak co roku najwięcej problemów maturzystom sprawiła królowa nauk – matematyka. Nie poradziło sobie z nią 42 425 osób, co daje ponad 60 % ogółu. Prawie 10 000 osób nie poradziło sobie z ojczystym językiem, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Procentowy udział niezdanych egzaminów prezentuje wykres.


Uczelnia UAM

Udział procentowy niezdanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych

Matura 2018 – zdawalność w poszczególnych województwach

Teraz zapoznajmy się z wynikami uczniów z poszczególnych części Polski. Na pierwszym miejscu, podobnie jak w poprzednim roku, znaleźli się maturzyści z województwa małopolskiego – odsetek sukcesów wyniósł tutaj 83,2%. To nieznacznie lepszy wynik niż ten osiągnięty w 2017 roku. Na drugim stopniu podium znaleźli się ex aequo absolwenci: z województwa podlaskiego oraz mazowieckiego. Zdało tam ponad 81,2% uczniów. Za nimi znaleźli się abiturienci z woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego. Najsłabsze wyniki osiągnęli uczniowie z województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego oraz pomorskiego. Tabela podobnie kształtowała się rok wcześniej. Poniżej szczegółowe zestawienie.


Uczelnia UAM

Zdawalność egzaminu w województwach (maj 2018 r.)

Matura w liceach vs. Matura w technikach

Wyniki w poszczególnych typach szkół ponadgimnazjalnych również się od siebie różnią. W 2018 roku egzamin maturalny zdało ponad 85 % uczniów liceów ogólnokształcących. Dla porównania Świadectwo maturalne w technikach otrzymało 69,6 % zdających. Jeśli chodzi o drugi typ szkół to wynik jest o ponad 2 % lepszy niż w roku ubiegłym.

Szkoły publiczne i niepubliczne

W 2018 roku egzamin maturalny zdało prawie 82% uczniów szkół publicznych, to nieznaczny progres w stosunku do roku poprzedniego. Dla porównania w szkołach niepublicznych było to 51,6%. Tutaj również zauważono niewielki wzrost. Różnica między zdawalnością w szkołach publicznych i niepublicznych jest spowodowana dużym odsetkiem wśród szkół niepublicznych – zwłaszcza uzupełniających szkół dla dorosłych, które statystycznie uzyskują niższe wyniki. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie corocznych zestawień.


Data publikacji: 14.01.2019