Collegium Polonicum (CP) w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słubice

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

69-100 Słubice

ul. Kościuszki 1

 ikonka telefon do uczelni
tel.:
fax.:
ikonka email do uczelni

www.cp.edu.pl

email:

study.cp@cp.edu.pl
Filologia, specjalność: filologia germańska (kierunek wspólny z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.) Prawo (kierunek wspólny z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.) Kulturoznawstwo, specjalność: komunikacja międzykulturowa – w j. niemieckim i angielskim Ochrona Europejskich Dóbr Kultury – w j. niemieckim