Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie zaprasza na Dni Otwarte

Lokalizacja uczelni

Dzień otwarty na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie dnia .

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
zobacz listę

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS   WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS       WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS     WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS    

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS                 WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS    

WYDZIAŁ CHEMII UMCS WYDZIAŁ CHEMII UMCS   WYDZIAŁ CHEMII UMCS             WYDZIAŁ CHEMII UMCS   WYDZIAŁ CHEMII UMCS

WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS   WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS             WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS   WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS                 WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS    

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS                 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS   WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS     WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS           WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS   WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS     WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS           WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS    

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS   WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS       WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS   WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS   WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS   WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS             WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS   WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS   WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS       WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS   WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH   WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH   WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH   WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH      

Ranking popularności kierunków 2016/2017

l.k/m kierunek nazwa uczelni

8.01 Pedagogika Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

5.99 Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

1