Uniwersytet Jagielloński zaprasza na Dni Otwarte

Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja uczelni

Dzień otwarty na Uniwersytet Jagielloński dnia 22-03-2019. Więcej

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński
zobacz listę

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Administracja   Administracja             Administracja   Administracja

Cena za semestr od 4000 od od od 4000

Amerykanistyka Amerykanistyka                 Amerykanistyka    

Cena za semestr od 2000 od od od 2000

Analityka medyczna             Analityka medyczna          

Cena za semestr od od od 0 od

Archeologia Archeologia                 Archeologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Asia‐Europe Relations: Exploring Business Opportunities                   Asia‐Europe Relations: Exploring Business Opportunities    

Astrofizyka i kosmologia                   Astrofizyka i kosmologia    

Cena za semestr od od od od 0

Astronomia Astronomia                 Astronomia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe   Bezpieczeństwo narodowe             Bezpieczeństwo narodowe   Bezpieczeństwo narodowe

Cena za semestr od 2100 od od od 2100

Biochemia Biochemia                 Biochemia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Biofizyka Biofizyka           Biofizyka     Biofizyka    

Cena za semestr od 0 od od 0 od 0

Biofizyka molekularna i komórkowa Biofizyka molekularna i komórkowa                 Biofizyka molekularna i komórkowa    

Bioinformatyka Bioinformatyka                 Bioinformatyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Biologia Biologia                 Biologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Biotechnologia Biotechnologia                      

Cena za semestr od 0 od od od

Biotechnologia molekularna                   Biotechnologia molekularna    

Cena za semestr od od od od 0

Chemia Chemia                 Chemia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Chemia medyczna Chemia medyczna                 Chemia medyczna    

Cena za semestr od 0 od od od 0

chemia zrównoważonego rozwoju                        

Comparative Heritage Studies                   Comparative Heritage Studies    

Dietetyka Dietetyka                 Dietetyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Drug Discovery and Development                   Drug Discovery and Development    

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna             Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cena za semestr od 2550 od od od 2550

E-gospodarka przestrzenna                   E-gospodarka przestrzenna    

Cena za semestr od od od od 0

Earth Sciences in a Changing World Earth Sciences in a Changing World                      

Ecology and Evolution                   Ecology and Evolution    

Edytorstwo Edytorstwo                 Edytorstwo    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Ekonomia Ekonomia                 Ekonomia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Elektroniczne przetwarzanie informacji Elektroniczne przetwarzanie informacji                 Elektroniczne przetwarzanie informacji    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Elektroradiologia Elektroradiologia                      

Cena za semestr od 0 od od od

Environmental Protection and Management                   Environmental Protection and Management    

Etnologia i antropologia kulturowa Etnologia i antropologia kulturowa                 Etnologia i antropologia kulturowa    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Etyka Etyka                      

Cena za semestr od 0 od od od

European Joint Master’s Programme in English and American Studies                   European Joint Master’s Programme in English and American Studies    

European Studies                   European Studies    

Europeistyka Europeistyka                 Europeistyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Farmacja             Farmacja Farmacja        

Cena za semestr od od od 7000 od

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach   Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach             Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach    

Cena za semestr od 2100 od od od 2100

Filologia klasyczna Filologia klasyczna                 Filologia klasyczna    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Filologia polska Filologia polska                 Filologia polska    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Filozofia Filozofia                 Filozofia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Finanse, bankowość, ubezpieczenia Finanse, bankowość, ubezpieczenia   Finanse, bankowość, ubezpieczenia                  

Fizjoterapia Fizjoterapia                 Fizjoterapia   Fizjoterapia

Cena za semestr od 2500 od od od 2500

Fizyka Fizyka                 Fizyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Geografia                   Geografia    

Cena za semestr od od od od 0

Geografia i gospodarka przestrzenna Geografia i gospodarka przestrzenna                      

Geologia Geologia                 Geologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Global and Development Studies Global and Development Studies                      

Historia Historia                 Historia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Historia sztuki Historia sztuki                 Historia sztuki    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Informatyka Informatyka                 Informatyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Informatyka analityczna Informatyka analityczna                 Informatyka analityczna    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Informatyka gier komputerowych                   Informatyka gier komputerowych   Informatyka gier komputerowych

Informatyka stosowana Informatyka stosowana                 Informatyka stosowana   Informatyka stosowana

Intellectual Property and New Technologies                   Intellectual Property and New Technologies    

International Relations                   International Relations    

International Relations and Area Studies International Relations and Area Studies                      

International Security and Development                   International Security and Development    

Język polski w komunikacji społecznej Język polski w komunikacji społecznej                 Język polski w komunikacji społecznej    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych                   Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych    

Judaistyka Judaistyka                 Judaistyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Kierunek lekarski             Kierunek lekarski Kierunek lekarski        

Cena za semestr od od od 0 od

Kierunek lekarski, program w języku angielskim             Kierunek lekarski, program w języku angielskim          

Kierunek lekarsko-dentystyczny             Kierunek lekarsko-dentystyczny Kierunek lekarsko-dentystyczny        

Cena za semestr od od od 0 od

Kognitywistyka Kognitywistyka                 Kognitywistyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Korean Studies                   Korean Studies    

Kosmetologia                   Kosmetologia   Kosmetologia

Cena za semestr od od od od 3600

Kulturoznawstwo Kulturoznawstwo                 Kulturoznawstwo    

Cena za semestr od 1950 od od od 1950

Latynoamerykanistyka Latynoamerykanistyka                      

Lingwistyka                   Lingwistyka    

Cena za semestr od od od od 0

Logopedia                   Logopedia    

Matematyka Matematyka                 Matematyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Matematyka komputerowa Matematyka komputerowa                 Matematyka komputerowa    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne                 Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Migracje międzynarodowe Migracje międzynarodowe                 Migracje międzynarodowe    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Molecular Biotechnology                   Molecular Biotechnology    

Muzykologia Muzykologia                 Muzykologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Neofilologia Neofilologia   Neofilologia             Neofilologia   Neofilologia

Cena za semestr od 0 od od od 0

Neurobiologia Neurobiologia                 Neurobiologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

neuropsychologia i neurokognitywistyka                        

Ochrona dóbr kultury Ochrona dóbr kultury                 Ochrona dóbr kultury    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Ochrona środowiska Ochrona środowiska                 Ochrona środowiska    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia                      

Pedagogika Pedagogika                 Pedagogika   Pedagogika

Cena za semestr od 2250 od od od 2250

Pedagogika specjalna Pedagogika specjalna                      

Cena za semestr od 0 od od od

Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo                 Pielęgniarstwo   Pielęgniarstwo

Cena za semestr od 2500 od od od 2500

Politologia Politologia   Politologia             Politologia   Politologia

Cena za semestr od 2100 od od od 2100

Polityka społeczna Polityka społeczna                 Polityka społeczna   Polityka społeczna

Cena za semestr od 2300 od od od 2300

Polonistyka - komparatystyka Polonistyka - komparatystyka                 Polonistyka - komparatystyka    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Położnictwo Położnictwo                 Położnictwo   Położnictwo

Cena za semestr od 2500 od od od 2500

Praca socjalna                   Praca socjalna    

Cena za semestr od od od od 0

Prawo             Prawo   Prawo      

Cena za semestr od od od 3000 od

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów Prawo własności intelektualnej i nowych mediów   Prawo własności intelektualnej i nowych mediów                  

Cena za semestr od 2500 od od od

Psychologia             Psychologia Psychologia        

Cena za semestr od od od 2500 od

Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne                      

Cena za semestr od 0 od od od

Relacje międzykulturowe Relacje międzykulturowe   Relacje międzykulturowe             Relacje międzykulturowe   Relacje międzykulturowe

Cena za semestr od 1950 od od od 1950

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata                 Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Socjologia Socjologia                 Socjologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe   Stosunki międzynarodowe             Stosunki międzynarodowe   Stosunki międzynarodowe

Cena za semestr od 2100 od od od 2100

Studia afrykańskie Studia afrykańskie                      

Studia azjatyckie Studia azjatyckie   Studia azjatyckie             Studia azjatyckie   Studia azjatyckie

Cena za semestr od 2500 od od od 2500

Studia euroazjatyckie Studia euroazjatyckie                 Studia euroazjatyckie    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Studia europejskie                        

Studia matematyczno-przyrodnicze Studia matematyczno-przyrodnicze                 Studia matematyczno-przyrodnicze    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Studia nad buddyzmem Studia nad buddyzmem                      

Studia nad buddyzmem współczesnym                   Studia nad buddyzmem współczesnym    

Studia polsko-ukraińskie Studia polsko-ukraińskie                 Studia polsko-ukraińskie    

Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies                      

TransAtlantic Studies                   TransAtlantic Studies    

Wiedza o teatrze Wiedza o teatrze                 Wiedza o teatrze    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Zaawansowane materiały i nanotechnologia Zaawansowane materiały i nanotechnologia                 Zaawansowane materiały i nanotechnologia    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Zarządzanie Zarządzanie   Zarządzanie             Zarządzanie   Zarządzanie

Cena za semestr od 2400 od od od 2400

Zarządzanie informacją Zarządzanie informacją                 Zarządzanie informacją    

Cena za semestr od 0 od od od 0

Zarządzanie kulturą i mediami Zarządzanie kulturą i mediami   Zarządzanie kulturą i mediami             Zarządzanie kulturą i mediami   Zarządzanie kulturą i mediami

Cena za semestr od 2250 od od od 2250

Zarządzanie publiczne Zarządzanie publiczne                      

Zarządzanie zasobami przyrody                   Zarządzanie zasobami przyrody    

Cena za semestr od od od od 0

Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne                 Zdrowie publiczne   Zdrowie publiczne

Cena za semestr od 2700 od od od 2700

Ranking popularności kierunków 2016/2017

l.k/m kierunek nazwa uczelni

13.65 Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński

13.5 Filologia szwedzka Uniwersytet Jagielloński

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

1
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły