Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu zaprasza na Dni Otwarte

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  (UAM) w Poznaniu

Lokalizacja uczelni

Dzień otwarty na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu dnia 26-10-2018.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

zobacz listę

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Administracja   Administracja             Administracja   Administracja

Cena za semestr od 2400 od od od 2400

Akustyka Akustyka   Akustyka             Akustyka   Akustyka

Cena za semestr od 2000 od od od 2000

Archeologia Archeologia                 Archeologia    

Astronomia Astronomia                 Astronomia    

Bałkanistyka Bałkanistyka                 Bałkanistyka    

Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe   Bezpieczeństwo narodowe                  

Cena za semestr od 1800 od od od

Biofizyka Biofizyka   Biofizyka             Biofizyka    

Cena za semestr od 2700 od od od 2700

Bioinformatyka Bioinformatyka                 Bioinformatyka    

Biologia Biologia   Biologia             Biologia   Biologia

Cena za semestr od 1850 od od od 1850

Biotechnologia Biotechnologia                 Biotechnologia    

Chemia                       Chemia

Cena za semestr od od od od 4250

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna             Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cena za semestr od 1900 od od od 1900

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych   Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych             Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych   Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Cena za semestr od 2150 od od od 2150

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej   Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej             Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej   Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Cena za semestr od 2150 od od od 2150

Etnologia Etnologia Etnologia               Etnologia Etnologia  

Cena za semestr od 1500 od od od 1500

Europeistyka Europeistyka   Europeistyka             Europeistyka   Europeistyka

Europeistyka kulturowa Europeistyka kulturowa                      

Filmoznawstwo i kultura mediów Filmoznawstwo i kultura mediów                 Filmoznawstwo i kultura mediów    

Filologia Filologia Filologia Filologia             Filologia Filologia Filologia

Cena za semestr od 2750 od od od 2750

Filologia angielska Filologia angielska Filologia angielska Filologia angielska             Filologia angielska   Filologia angielska

Cena za semestr od 2600 od od od 2600

Filologia polska Filologia polska   Filologia polska             Filologia polska   Filologia polska

Filologia polska jako obca Filologia polska jako obca                      

Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie                 Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie    

Filozofia Filozofia   Filozofia             Filozofia   Filozofia

Fizyka Fizyka                 Fizyka    

Fizyka medyczna Fizyka medyczna                 Fizyka medyczna    

Geodezja i kartografia                        

Geografia Geografia   Geografia             Geografia   Geografia

Cena za semestr od 1500 od od od 1500

Geoinformacja       Geoinformacja                

Geologia Geologia                 Geologia    

Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna   Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna   Gospodarka przestrzenna       Gospodarka przestrzenna   Gospodarka przestrzenna

Cena za semestr od 2300 od 2300 od od 2300

Gospodarka wodna Gospodarka wodna                      

Historia Historia Historia Historia             Historia Historia Historia

Cena za semestr od 2000 od od od 2000

Historia sztuki Historia sztuki                 Historia sztuki    

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo   Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo                  

Cena za semestr od 1950 od od od

Informatyka Informatyka   Informatyka             Informatyka   Informatyka

Cena za semestr od 2450 od od od 2450

Kognitywistyka             Kognitywistyka          

Komunikacja europejska Komunikacja europejska   Komunikacja europejska             Komunikacja europejska   Komunikacja europejska

Kultura klasyczna                   Kultura klasyczna    

Kulturoznawstwo Kulturoznawstwo   Kulturoznawstwo             Kulturoznawstwo   Kulturoznawstwo

Matematyka Matematyka   Matematyka             Matematyka   Matematyka

Cena za semestr od 2000 od od od 2000

Media interaktywne i widowiska                   Media interaktywne i widowiska    

Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)                 Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)    

Muzykologia Muzykologia                 Muzykologia    

Ochrona dóbr kultury Ochrona dóbr kultury   Ochrona dóbr kultury             Ochrona dóbr kultury   Ochrona dóbr kultury

Cena za semestr od 1950 od od od 1950

Ochrona środowiska Ochrona środowiska   Ochrona środowiska             Ochrona środowiska   Ochrona środowiska

Optometria                   Optometria   Optometria

Cena za semestr od od od od 2600

Pedagogika Pedagogika   Pedagogika             Pedagogika   Pedagogika

Cena za semestr od 1950 od od od 1950

Politologia Politologia   Politologia             Politologia   Politologia

Cena za semestr od 1200 od od od 1200

Praca socjalna Praca socjalna                      

Prawo             Prawo   Prawo      

Cena za semestr od od od 2450 od

Psychologia             Psychologia   Psychologia      

Cena za semestr od od od 3000 od

Reżyseria dźwięku Reżyseria dźwięku                      

Socjologia Socjologia   Socjologia             Socjologia   Socjologia

Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe   Stosunki międzynarodowe             Stosunki międzynarodowe   Stosunki międzynarodowe

Cena za semestr od 1500 od od od 1500

Techniczne zastosowanie internetu                   Techniczne zastosowanie internetu    

Technologie komputerowe       Technologie komputerowe                

Teologia             Teologia   Teologia      

Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja   Turystyka i rekreacja             Turystyka i rekreacja   Turystyka i rekreacja

Cena za semestr od 1900 od od od 1900

Wiedza o teatrze Wiedza o teatrze                      

Wschodnioznawstwo Wschodnioznawstwo                 Wschodnioznawstwo    

Zarządzanie Zarządzanie   Zarządzanie             Zarządzanie   Zarządzanie

Cena za semestr od 2350 od od od 2350

Ranking popularności kierunków 2016/2017

l.k/m kierunek nazwa uczelni

21.92 Filologia norweska, grupa z językiem angielskim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

19.67 Filologia szwedzka, grupa z językiem angielskim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

1