Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) zaprasza na Dni Otwarte

Lokalizacja uczelni

Dzień otwarty na Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) dnia 23-02-2019.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
zobacz listę

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Architektura krajobrazu       Architektura krajobrazu           Architektura krajobrazu   Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo żywności       Bezpieczeństwo żywności                

Bioinżynieria zwierząt       Bioinżynieria zwierząt           Bioinżynieria zwierząt    

Biologia Biologia                 Biologia    

Biotechnologia       Biotechnologia           Biotechnologia    

Budownictwo       Budownictwo   Budownictwo       Budownictwo   Budownictwo

Dietetyka Dietetyka   Dietetyka             Dietetyka   Dietetyka

Ekonomia Ekonomia   Ekonomia             Ekonomia   Ekonomia

Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość   Finanse i rachunkowość             Finanse i rachunkowość   Finanse i rachunkowość

Gastronomia i hotelarstwo       Gastronomia i hotelarstwo   Gastronomia i hotelarstwo            

Gospodarka przestrzenna       Gospodarka przestrzenna   Gospodarka przestrzenna       Gospodarka przestrzenna   Gospodarka przestrzenna

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich       Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich   Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich       Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich   Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Informatyka       Informatyka   Informatyka       Informatyka   Informatyka

Informatyka i ekonometria Informatyka i ekonometria   Informatyka i ekonometria             Informatyka i ekonometria   Informatyka i ekonometria

Inżynieria ekologiczna       Inżynieria ekologiczna           Inżynieria ekologiczna    

Inżynieria i gospodarka wodna       Inżynieria i gospodarka wodna           Inżynieria i gospodarka wodna    

Inżynieria systemów biotechnicznych       Inżynieria systemów biotechnicznych                

Inżynieria środowiska       Inżynieria środowiska   Inżynieria środowiska       Inżynieria środowiska   Inżynieria środowiska

Leśnictwo       Leśnictwo   Leśnictwo       Leśnictwo   Leśnictwo

Logistyka Logistyka   Logistyka             Logistyka   Logistyka

Meblarstwo       Meblarstwo   Meblarstwo            

Ochrona środowiska       Ochrona środowiska           Ochrona środowiska    

Ochrona zdrowia roślin       Ochrona zdrowia roślin                

Ogrodnictwo       Ogrodnictwo   Ogrodnictwo       Ogrodnictwo   Ogrodnictwo

Pedagogika Pedagogika   Pedagogika             Pedagogika   Pedagogika

Rolnictwo       Rolnictwo   Rolnictwo       Rolnictwo   Rolnictwo

Socjologia Socjologia   Socjologia             Socjologia   Socjologia

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności (studia w j. angielskim) - NOWOŚĆ Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności (studia w j. angielskim) - NOWOŚĆ                      

Technologia drewna       Technologia drewna   Technologia drewna       Technologia drewna   Technologia drewna

Technologia żywności i żywienie człowieka       Technologia żywności i żywienie człowieka   Technologia żywności i żywienie człowieka       Technologia żywności i żywienie człowieka   Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologie energii odnawialnej       Technologie energii odnawialnej           Technologie energii odnawialnej    

Towaroznawstwo w biogospodarce       Towaroznawstwo w biogospodarce                

Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja                 Turystyka i rekreacja    

Weterynaria             Weterynaria   Weterynaria      

Zarządzanie Zarządzanie   Zarządzanie             Zarządzanie   Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji       Zarządzanie i inżynieria produkcji   Zarządzanie i inżynieria produkcji       Zarządzanie i inżynieria produkcji    

Zootechnika       Zootechnika   Zootechnika       Zootechnika   Zootechnika

Żywienie człowieka i ocena żywności       Żywienie człowieka i ocena żywności   Żywienie człowieka i ocena żywności       Żywienie człowieka i ocena żywności   Żywienie człowieka i ocena żywności

Ranking popularności kierunków 2016/2017

l.k/m kierunek nazwa uczelni

10.2 Dietetyka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

9.41 Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

1
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły