Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi zaprasza na Dni Otwarte

Lokalizacja uczelni

Dzień otwarty na Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi dnia 6-10-2018.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

zobacz listę

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Reżyseria filmowa i telewizjna                        

Sztuka operatorska                        

Film animowany i efekty specjalne                        

Montaż filmowy                        

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej                        

Aktorstwo                        

Fotografia                        

Scenopisarstwo                        

Realizacja obrazu filmowego, TV i fotografii                        

Ranking popularności kierunków 2016/2017

l.k/m kierunek nazwa uczelni

31.23 Aktorstwo Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

10.56 Reżyseria filmowa i telewizjna Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

1