Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Akademia Coachingu w GdańskuPlanujesz studia podyplomowe w Gdańsku z zakresu coachingu? Polecamy Akademię Coachingu dostępną w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Bankowej. Poznaj kulisy tego kierunku!Na czym polega coaching? Co kryje się pod tym, wyjątkowo modnym w ostatnich latach, terminem? Istotą coachingu jest wzmacnianie u klienta wiary w siebie i samoświadomości, co pozwala mu osiągnąć wyznaczony cel. Coachowie pracują z klientami w zakresie m.in. biznesu, sportu, finansów, a także relacji interpersonalnych. Klientem coacha może być pojedyncza osoba lub cała organizacja.

Studia podyplomowe w ramach Akademii Coachingu gwarantują słuchaczom rozwój wiedzy i umiejętności, które są niezbędne w samodzielnym prowadzeniu sesji coachingowych z klientem, zarówno z zakresu business, jak i life coachingu.

Akademia Coachingu – studia podyplomowe w Gdańsku

Oferta studiów podyplomowych w ramach Akademii Coachingu skierowana jest do menedżerów, przełożonych i liderów zespołów pracowniczych, którzy chcą zwiększać motywację swoich pracowników i stymulować ich rozwój osobisty; do doradców, trenerów i konsultantów z obszaru biznesu, finansów czy sportu; a także do osób zajmujących się na co dzień niesieniem pomocy innym ludziom oraz do osób, które planują dopiero pracę w zawodzie coacha i chcą się do niej przygotować.

Program studiów

Dużym atutem studiów podyplomowych Akademia Coachingu jest fakt, że zajęcia mają praktyczny charakter – prowadzone są w 80% w formie warsztatów i ćwiczeń i są skoncentrowane na praktycznych rozwiązaniach. Słuchacze samodzielnie przeprowadzają także sesje coachingowe i korzystają z superwizji.

W trakcie studiów słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu:
• teorii i rodzajów coachingu,
• miejsca coachingu w organizacji,
• uczenia się i zmiany,
• rozwoju zawodowego coacha i organizacji pracy,
• etyki w coachingu,
• umiejętności coacha,
• modeli pracy w coachingu,
• narzędzi pracy coacha,
• procesu zmiany,
• kształtowania i zarządzania emocjami podczas sesji,
• ewaluacji procesu coachingu,
• sytuacji trudnych podczas sesji coachingu
• i inne…

Kwestie organizacyjne

→ Studia w ramach Akademii Coachingu trwają dwa semestry. W ciągu 9 miesięcy nauki słuchacze spotykają się 9-10 razy podczas weekendowych zjazdów. Program studiów przewiduje 168 godzin dydaktycznych.

→ Opłata za studia wynosi 5600 złotych, można dokonać jej w dwóch ratach (po 2825 złotych) lub w dziesięciu ratach (po 575 złotych).

→ O przyjęciu na studia podyplomowe na Akademii Coachingu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zostać przyjętym, należy w wyznaczonym terminie wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny online oraz złożenie kompletu dokumentów:

• wypełniony kwestionariusz z podaniem,
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• kserokopia dowodu tożsamości,
• dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 złotych.

Istotnym elementem rekrutacji jest także rozmowa kwalifikacyjna oraz wypełnienie ankiety.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – studia podyplomowe w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa została założona w Gdańsku w 1998 roku. Jest to uczelnia niepubliczna, chętnie wybierana przez studentów i doceniania przez pracodawców. Uczelnia osiąga także świetne wyniki w rankingach – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku została uznana przez magazyn „Perspektywy” najlepszą uczelnią na Pomorzu w 2016 roku.

zdjecie

Lektura branżowa

Jeśli interesuje Cię tematyka związana z coachingiem, polecamy Ci lekturę publikacji „Moc coachingu”. Książka powstała przy udziale doświadczonych coachów oraz praktyków biznesu. Lektura pozwoli początkującym trenerom zgłębić meandry narzędzi coachingowych. W książce nie brak także autorskich pomysłów czy wskazówek dla adeptów coachingu.

zdjecie

Autor: Łukasz Dębosz


Data publikacji: 12.12.2016