Uniwersytet Warszawski

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

00-927 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

ikonka email do uczelni

www.uw.edu.pl

email:

Public Relations Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Zarządzanie środowiskiem Zarządzanie międzynarodowe Zarządzanie Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim Turkologia Studia wschodnie Studia nad słowiańszczyzną wschodnią Studia filologiczno-kulturoznawcze Studia euroazjatyckie Studia amerykanistyczne Stosunki międzynarodowe Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych Socjologia stosowana i antropologia społeczna Socjologia Slawistyka Socjologia Samorząd terytorialny i polityka regionalna Psychologia Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Prawo finansowe i skarbowość Prawo Praca socjalna Pomoc humanitarna Polityka społeczna Politologia Podwójny dyplom z Uniwersytetem w Hajfie Pedagogika nauczycielska Pedagogika małego dziecka Pedagogika Orientalistyka Organizowanie rynku pracy Ochrona środowiska Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów Nauczanie języka niemieckiego Nauczanie języka francuskiego Nauczanie języka angielskiego Marketing Mongolistyka i tybetologia Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne Matematyka Logopedia ogólna i kliniczna Logistyka i administrowanie w mediach Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska Kryminologia Koreanistyka Kognitywistyka Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem Język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym Japonistyka Iranistyka Inżynieria obliczeniowa Inżynieria nanostruktur Informatyka i ekonometria Informatyka Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych Indologia Iberystyka Historia sztuki Historia i kultura Żydów Historia Hebraistyka Gospodarka przestrzenna Germanistyka Geologia stosowana Geologia Geografia Geofizyka w geologii Fizyka Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia Finanse, inwestycje i rachunkowość Filozofia Filologia włoska Filologia ugrofińska Filologia rosyjska Filologia romańska Filologia polska Filologia nowogrecka Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Filologia iberyjska Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Filologia bałtycka Filologia angielska Europejskie studia optyki okularowej i optometrii Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych Europeistyka - studia europejskie Europeistyka - integracja europejska Etnologia i antropologia kulturowa Energetyka i chemia jądrowa Ekonomia Dziennikarstwo i medioznawstwo Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Chemia Biotechnologia Biologia Bioinformatyka i biologia systemów Bioetyka Bezpieczeństwo wewnętrzne Asyriologia i hetytologia Astronomia Artes Liberales Archeologia Arabistyka Afrykanistyka Administracja europejska (European Administration) Administracja

Inne uczelnie w regionie

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Warszawa

ul. Jagiellońska 82F
ul. Jutrzenki 135

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 262 88 89,
22 262 88 88

fax.:

22 262 88 01

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura wnętrz
Cena za semestr od 3000zł od od od
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł
Budownictwo
Cena za semestr od od 2550zł od od
Finanse i rachunkowość
Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł
Informatyka
Cena za semestr od od 2600zł od od
Transport
Cena za semestr od od 2550zł od od
Wydział Zamiejscowy w Płońsku
Cena za semestr od 1600zł od od od 1600zł
Zarządzanie

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie

01-211 Warszawa

Ul. Kasprzaka 2/8

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(22) 886 50 12, (22) 886 50 13,
(22) 886 50 14, (22) 886 50 15

fax.:

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Filologia angielska (anglistyka)
Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł
Filologia niemiecka (germanistyka)
Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł
Filologia rosyjska (rusycystyka)
Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

03-750 Warszawa

ul. Grodzieńska 21/29

ikonka telefon do uczelni
tel.:

+48 22 619 90 11

fax.:

+48 22 619 52 40

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Prawa
Cena za semestr od od od 2700zł od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 40

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 589 36 00

fax.:

22 658 11 18

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Edukacja artystyczna
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
Cena za semestr od od od od 0zł
Pedagogika - profil ogólnoakademicki
Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł
Pedagogika specjalna
Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł
Praca socjalna
Cena za semestr od 2400zł od od od
Psychologia
Cena za semestr od od od 3300zł od
Socjologia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły