Uczelnie facebook Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiue

Radom

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Inne uczelnie w regionie

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Studia I i II stopnia

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

02-091 Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 61

tel.:

22 572 05 59

fax.:

22 572 05 59

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Dietetyka
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo Medyczne
Zdrowie Publiczne

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Politechnika Warszawska

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa

Plac Politechniki 1

tel.:

(22) 234 7412, (22) 629 6070

fax.:

(22) 234 7429

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział ADMINISTRACJI NAUK SPOŁECZNYCH
Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł
Wydział ARCHITEKTURY
Cena za semestr od od 4990zł od od 4990zł
Wydział CHEMICZNY
Cena za semestr od od 0zł od od 0zł
Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
Cena za semestr od od 3200zł od od 3200zł
Wydział ELEKTRYCZNY
Cena za semestr od od 2700zł od od 2700zł
Wydział FIZYKI
Cena za semestr od od 0zł od od 0zł
Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII
Cena za semestr od od 2600zł od od 2600zł
Wydział INŻ. CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
Cena za semestr od od 0zł od od 0zł
Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ
Cena za semestr od od 3500zł od od 3500zł
Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Cena za semestr od od 0zł od od 0zł
Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI
Cena za semestr od od 3600zł od od 3600zł
Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Cena za semestr od od 2500zł od od 2500zł
Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH
Cena za semestr od od 2500zł od od 2500zł
Wydział MECHANICZNY ENERGRTYKI I LOTNICTWA
Cena za semestr od od 3200zł od od 3200zł
Wydział MECHATRONIKI
Cena za semestr od od 2900zł od od 2900zł
Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Cena za semestr od od 2700zł od od 2700zł
Wydział TRANSPORTU
Cena za semestr od od 2700zł od od 2700zł
Wydział ZARZĄDZANIA
Cena za semestr od 1000zł od od od 1000zł
POLITECHNIKA WARSZAWSKA - FILIA W PŁOCKU

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie

01-242 Warszawa

Al. Prymasa Tysiąclecia 38

tel.:

22 624 95 60

fax.:

22 624 95 60

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Filologia Angielska
Cena za semestr od 2350zł od od od
Filologia Hiszpańska
Cena za semestr od 2350zł od od od
Turystyka i Rekreacja
Cena za semestr od 1950zł od od od 1950zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 82F

tel.:

22 262 88 88

fax.:

22 262 88 01

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura wnętrz
Cena za semestr od 3000zł od od od
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł
Budownictwo
Cena za semestr od od 2550zł od od
Finanse i rachunkowość
Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł
Informatyka
Cena za semestr od od 2600zł od od
Transport
Cena za semestr od od 2550zł od od
Wydział Zamiejscowy w Płońsku
Cena za semestr od 1600zł od od od 1600zł
Zarządzanie

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

kierunki studiów – artykuły