Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Futura Szkoła Policealna

Szkoła policealna

31-001 Kraków

ul. Grodzka 25/2

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(12) 422 21 52

fax.:

(12) 422 40 60

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Turystyka
Eksploatacja portów i terminali
Drogownictwo
Drogi i mosty
Budownictwo
BHP
Transport kolejowy
Telekomunikacja
Produkcja filmowa i telewizyjna
Elektronika
Fryzjerstwo
Kosmetyka
Spedycja
Logistyka
Agroturystyka - Turystyka wiejska
Technik Technologii Żywności
Kelner
Hotelartwo dla Obcokrajowców
Hotelarstwo dla obcokrajowców
Kucharz (KKZ)
Papiernictwo
Optyka
Mechatronika
Ochrona środowiska (KKZ)
Florystyka
Architektura krajobrazu (KKZ)
Sprzedaż
Prawo i Administracja
Handel
Finanse i Rachunkowość
Ekonomia
Opiekun medyczny
Opiekun osoby starszej
Asystent osoby niepełnosprawnej
Mechanika
Informatyka
Geologia
Geodezja
Fototechnika
Elektryka
Opiekunka środowiskowa
Opiekun w domu pomocy społecznej
Archiwista

Medyczna Szkoła Policealna nr 2

Szkoła policealna

02-517 Warszawa

ul. Rakowiecka 23

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 849 45 12

fax.:

22 848 08 41

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Technik Farmaceutyczny
Technik Masażysta

Futura Szkoła Policealna

09-400 Płock

ul. Królewiecka 22

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(24) 366 52 98, (24) 366 52 95

fax.:

(24) 366 52 97

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

email:

plock@futura.edu.pl

Futura Szkoła Policealna

10-102 Olsztyn

ul. Jana Pawła II 4

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(89) 512 17 70, (89) 512 17 71

fax.:

89 512 17 75

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

email:

olsztyn@futura.edu.pl

Futura Szkoła Policealna

00-023 Warszawa

ul. Widok 5/7/9

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(22) 892 99 05

fax.:

(22) 826 04 18

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

email:

warszawa@futura.edu.pl

Futura Szkoła Policealna

20-001 Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 70/3

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(81) 534 95 55, (81) 534 95 51

fax.:

(81) 534 95 55

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

email:

lublin@futura.edu.pl

Progres Szkoły Dla Dorosłych

00-375 Warszawa

Al. Jerozolimskie 6

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 826-64-76

fax.:

ikonka email do uczelni

www.szkolaprogres.pl

email:

warszawa@progres-szkola.edu.pl

"COBRA" Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu

40-832 Katowice

ul. Witosa 18

ikonka telefon do uczelni
tel.:

32 785-02-02

fax.:

ikonka email do uczelni

http://www.cobra.edu.pl/

email:

ABRYS Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii

53-608 Wrocław

ul. Robotnicza 36-38

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 359 14 44, 602 741 649

fax.:

ikonka email do uczelni

www.abrys.art.pl

email:

abrys@abrys.art.pl

ACADEMICUS

90-403 Łódź

Zachodnia 70

ikonka telefon do uczelni
tel.:

fax.:

ikonka email do uczelni

email: