Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

70-491 Szczecin

al. Wojska Polskiego 128

ikonka telefon do uczelni
tel.:

91 422 58 58,

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Zarządzanie projektami
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
Akademia rozwoju osobistego
Akademia trenera biznesu
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line i blended learning)
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej ( 3 semestry)
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Bibliotekoznawstwo
Coaching i facylitacja w biznesie
Coaching i facylitacja w edukacji
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
E-COMMERCE
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera
Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Grafika komputerowa i multimedia
Hotelarstwo i usługi turystyczne
HR Business Partner
HR Manager
Kadry i płace
Kompetencje lidera w edukacji
Lean management
Lean Six Sigma- Optymalizacja procesów
Logistyka w biznesie
Logopedia (4 semestry)
Matematyka i informatyka- nauczanie drugiego przedmiotu
Mediacje
Menedżer social media. Budowanie marki przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych
Menedżer turystyki medycznej
Nauczyciel wspomagający- kształcenie integracyjne
Neuroedukacja
Neurologopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Podatki i doradztwo podatkowe
Podyplomowe studium dla doktorantów
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Przygotowanie pedagogiczne
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia sprzedaży i marketingu
Psychologia w zarządzaniu organizacjami – Certyfikat Franklin University
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość od podstaw
SAP- zintegrowane systemy informatyczne
Specjalista HR
Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej
Studia menedżerskie z modułem menedżera jednostek hotelowych, SPA i wellness
Studia menedżerskie z modułem zarządzania innowacjami
Studia menedżerskie z modułem zarządzania marką firmy
Studia menedżerskie z modułem zarządzania sprzedażą
Studia menedżerskie z modułem zarządzania strategicznego
Tester oprogramowania
Transport i spedycja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy
Zarządzanie finansami i controlling
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi- online
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami IT

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Gagarina 11

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 611-40-10

fax.:

56 654-29-48, 654-29-44

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiego
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością "MENEDŻER JAKOŚCI"
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem "WEALTH MANAGEMENT"
Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej
Studia podyplomowe w zakresie sztuki i kultury w mediach: praktyki analizy współczesnej kultury wizualnej
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie turystyki krajów biblijnych
Studia podyplomowe w zakresie witrażownictwa i szkła artystycznego
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania "Executive Master of Business Administration"
Studia podyplomowe w zakresie tworzenia startupu "AKADEMIA SKUTECZNEGO BIZNESU"
Studia podyplomowe w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii
Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych
Studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych
Studia podyplomowe w zakresie bioetyki
Studia podyplomowe w zakresie controllingu biznesowego „Business Controlling”
Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)
Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowego
Studia podyplomowe w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemy
Studia podyplomowe w zakresie fizyki, astronomii i zastosowania komputerów
Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego
Studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym
Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji militariów z okresu I i II wojny światowej
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych - metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło
Studia podyplomowe w zakresie nauczania historii
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
Studia podyplomowe w zakresie nauczania przyrody i fizyki współczesnej
Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie
Studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie
Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych
Studia podyplomowe w zakresie prawa prawa pracy
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Studia podyplomowe w zakresie prawa i finansów samorządowych
Studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego
Studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego dla biegłych
Studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego i bankowości
Studia podyplomowe w zakresie postępowania administracyjnego
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej
Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych dla oficerów Wojska Polskiego
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania Informacją
Studia podyplomowe w zakresie etnologii
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania w regionie z wykorzystaniem informacji i narzędzi statystycznych
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska akademia menedżera służby zdrowia”
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania biznesem i finansów
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości
Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych
Studia podyplomowe w zakresie decyzji menedżerskich
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Studia podyplomowe w zakresie Gender
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów
Studia podyplomowe w zakresie logopedii
Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy
Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej

81-365 Gdynia

ul. Armii Krajowej 46

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 661-88-71, 58 661-89-55

fax.:

58 661-89-55

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Studia dwusemestralne
Studia trzysemestralne

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne