Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

85-719 Bydgoszcz

ul. Fordońska 74

ikonka telefon do uczelni
tel.:

52 58 29 100, 101, 131

fax.:

52 58 29 101

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Administracja samorządowa
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami
Akademia biznesu rodzinnego - zarządzanie firmą rodzinną NOWOŚĆ
Akademia lean lidera
Akademia lidera w oświacie
Akademia menedżera
Akademia menedżera sprzedaży
Akademia przywództwa
Akademia Sport Master Class NOWOŚĆ
Akademia trenera biznesu
Analityk finansowy
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching
Design management
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Dziennikarstwo multimedialne dla praktyków
Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami - 3 semestry
Edukacja Montessorii w placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych
Event menagement NOWOŚĆ
Executive marketing
HR Business Partner z controllingiem personalnym
HR Menedżer
Inspektor ochrony danych osobowych RODO
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci - 3 semestry
Inwestycje alternatywne NOWOŚĆ
Język angielski w biznesie
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - 3 semestry
Kadry i płace w praktyce
Kształtowanie artystyczne dziecka w edukacji wczesnoszkolnej - 3 semestry
Logistyka w biznesie
Logopedia - 4 semestry
Mentoring menedżerski
Naczyciel na starcie - studia doskonalajaće NOWOŚĆ
Negocjacje i mediacje w biznesie
Neuroandragogika
Neurodydaktyka
Neurologopedia NOWOŚĆ
Nowoczesne budowanie marki
Nowoczesne trendy w nauczaniu z elementami coachingu
Nowoczesny marketing
Ochrona danych osobowych w praktyce
Ochrona informacji niejawnych
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - 3 semestry
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)
Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności
Podstawy rachunkowości w praktyce
Psychologia w biznesie
Psychologia zarządzania zmianą w organizacji
Rachunkowość zarządcza, operacyjna i srategiczna
Studia kwalifikacyjne w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - 3 semestry
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej - 3 semestry
Surdopedagogika NOWOŚĆ
Terapia pedagogiczna i socjoterapia
Terapia pedagogiczna z arterapią
Terapia uzależnień i współuzależnionych NOWOŚĆ
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej - 3 semestry
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Wycena nieruchomości
Zaawansowane zarządzanie programami i projektami
Zakupy w biznesie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie handlem detalicznym NOWOŚĆ
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami
Zintegrowane systemy informatyczne - SAP ERP
ZZL dla menedżerów

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 40

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 589-36-00, 22 658-00-69

fax.:

22 658-11-18

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się
Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Neuropsychologia kliniczna
Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Edukacja integracyjna i włączająca
Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia)
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
Mediacja sądowa i pozasądowa
Metodyka wczesnego nauczania języka obcego
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Psychologia Kliniczna Chorób Somatycznych
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej
Socjoterapia
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
Studium coachingu
Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori
Terapia Pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi
Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach
Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna
Zarządzanie w systemie oświaty
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Grafika Komputerowa i Multimedialna
Logopedia
Pedagogika Resocjalizacyjna z elementami neopenologii
Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa
Rehabilitacja Wzroku Słabowidzących
Surdopedagogika
Plastyka w Szkole Podstawowej
Tyflopedagogika
Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne