Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 31a

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 66 09 212, 56 66 09 211

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Aplikacje mobilne w zarządzaniu
Neurodydaktyka
Analiza finansowa
HR menedżer
ZZL dla menedżerów
Akademia menedżera sprzedaży
Akademia lean leadera
Zakupy w biznesie - z wykorzystaniem Lean Six Sigma w zarządzaniu.
Zaawansowane zarządzanie programami i projektami
Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy
Zarządzanie jakością
Ochrnona danych osobowych w biznesie i administracji
Zamówienia publiczne w praktyce
Zarządzanie projektami
Logopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Zintegrowane systemy informatyczne - SAP ERP
Studia pedagogiczne dla nauczycieli
Bankowość
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia w biznesie
Wycena nieruchomości
Akademia trenera biznesu
Coaching
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Kadry i płace w praktyce
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Logistyka w biznesie
Nowoczesny marketing
Publiczny transport zbiorowy
StartUp – zarządzanie nowoczesnym biznesem
Studium bezpieczeństwa biznesu
Terapia zajęciowa dla nauczycieli
Tłumaczenie Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - z językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim do wyboru
Zarządzanie łańcuchami dostaw w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami dla nauczycieli
Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
Akademia menedżera
Akademia managera agro
Akademia lidera w oświacie
Praktyczne aspekty zamówień publicznych
Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Akademia skutecznego nauczyciela
Design produktów
E-nauczyciel – nowoczesne technologie w edukacji
Menedżer Jednostek Samorządu Terytorialnego
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa

53-609 Wrocław

ul. Wagonowa 9

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 358 27 00 (ogólny),
tel.: 71 358 27 13 (rekrutacja)

fax.:

71 358 27 14 (rektorat)

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej
Animacja 3D w mediach
Arteterapia
Detektywistyka
Diagnostyka edukacyjna
Diagnoza i terapia pedagogiczna (Kłodzko)
Doradztwo zawodowe
Dziennikarstwo i public relations
Dziennikarstwo sportowe
Edukacja dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Kłodzko)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Kłodzko)
Efekty specjalne i cyfrowa postprodukcja
Fotografia, film i nowe technologie w mediach i promocji
Instalacje i urządzenia energetyki odnawialnej w przygotowaniu
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
Kierowanie działaniami ratowniczymi
Komunikacja i Public Relations w samorządzie i administracji państwowej
Kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL
Kuratela sądowa karna i rodzinna (Kłodzko)
Logopedia (Kłodzko)
Logopedia
Mediacje sądowe
Menedżer ds. komercjalizacji innowacji nowość!
Menedżer odnawialnych źródeł energii nowość!
Nauczyciel etyki - studia z przygotowaniem pedagogicznym
Nauczyciel etyki
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
Pomoc psychologiczna w zaburzeniach seksualnych nowość!
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Poradnictwo międzykulturowe
Poradnictwo rodzinne
Profilaktyka i terapia uzależnień
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia w sporcie nowość!
Psychomotoryka w całościowym wspieraniu człowieka
Psychoterapia ofiar i sprawców przemocy domowej nowość!
Realizacja filmowa i telewizyjna
Resocjalizacja
Social media&mobile marketing
Socjoterapia
Systemy informacji geograficznej
Sztuka dyplomacji
Sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku
Techniki projektowania ubioru jako forma kreowania wizerunku
Terapia pedagogiczna
Tyflopedagogika
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka (Kłodzko)
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
Wiedza o kulturze i zintegrowane działania artystyczne
Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne