Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Warszawa Studia podyplomowe

Podyplomowe Studium Public Relations - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Studia I i II stopnia

Podyplomowe Studium Public Relations - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

00-330 Warszawa

ul. Nowy Świat 72

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(22) 55 20 176, (22) 657 27 96

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Public Relations

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Uniwersytet SWPS Warszawa

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS Warszawa

03-815 Warszawa

ul. Chodakowska 19/31

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 517 98 33, 22 517 98 34

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Zarządzanie i prawo w medycynie
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia sportu
Creative Coding
Zarządzanie i psychologia menedżerska
Warsztat pracy kontrolera
Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje i mediacje
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Neurologopedia
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia
Nowoczesna komunikacja marketingowa
Psychologia sprzedaży i marketingu
Psychodietetyka
Psychoonkologia
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
Psychotraumatologia
Seksuologia kliniczna
Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania
Prawo medyczne i farmaceutyczne
Prawo weterynaryjne i sanitarne
Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej
Food Studies
Projektowanie Usług
User Experience Design
Zarządzanie innowacją - design management
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej
Psychosomatyka i somatopsychologia
Podyplomowe Studium Coachingu
Job-Coaching - doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery
Nowe filmoznawstwo
Praktyczna psychologia motywacji. Akademia „Biegun” SWPS i Marka Kamińskiego
Praktyczna psychologia społeczna
Kształcenie głosu i mowy
Kwalifikacyjno – metodyczne studia nauczania języka angielskiego
Pomagisterskie studium logopedyczne
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Business English
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: opracowania audiowizualne
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: uwierzytelnionych i prawniczych
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: tłumaczenie konferencyjne
Master Class of Management - psychologia działań menadżerskich
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne