Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Prawo podatkowe

Fot.: http://www.freedigitalphotos.net


Jeśli chcesz pogłębić wiedzę niezbędną do profesjonalnego obsługiwania obrotu podatkowego i skarbowego – z zakresu podatków, prawa podatkowego i skarbowego oraz rachunkowości – z pewnością zainteresuje Cię możliwość podjęcia studiów podyplomowych, dzięki którym zrealizujesz swój cel.

Uczestnictwo w studiach podyplomowych z zakresu prawa podatkowego ma na celu uzupełnienie bądź poszerzenie wiedzy dotyczącej tego obszaru prawa – nie tylko w odniesieniu do tworzenia prawa podatkowego, ale także w odniesieniu do jego stosowania. Studia służą również przygotowaniu słuchaczy do egzaminu państwowego nadającego kwalifikacje doradcy podatkowego.

Adresaci studiówOferta studiów podyplomowych na kierunku „prawo podatkowe” skierowana jest do wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej mają na co dzień do czynienia z podatkami i problematyką skarbową. Adresatami są zatem przede wszystkim doradcy podatkowi, doradcy prawni, pracownicy administracji podatkowej, pracownicy działów finansowo-księgowych, a także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które dzięki zdobytej w toku studiów wiedzy będą mogły sprawniej zarządzać swoją firmą.

Studia okażą się doskonałym wyborem również dla osób, które zamierzają dopiero postawić pierwsze kroki zawodowe w „branży podatkowej”. Świadectwo ukończenia studiów z pewnością podniesie atrakcyjność pracownika w oczach pracodawcy, uczestnictwo w studiach będzie zatem trafioną inwestycją.

Program studiówProgram studiów podyplomowych skupia się oczywiście w głównej mierze na prawie podatkowym. Słuchacze mogą więc liczyć na wyczerpujące omówienie najważniejszych jego zagadnień w ramach następujących przedmiotów:
- źródła i wykładnia prawa;
- ordynacja podatkowa;
- podatek od towarów i usług;
- podatek akcyzowy;
- podatek dochodowy od osób fizycznych;
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
- podatek od spadków i darowizn;
- podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne;
- podatek rolny i leśny;
- podatek od czynności cywilnoprawnych;
- płata skarbowa;
- podstawy międzynarodowego prawa podatkowego;
- postępowanie sądowo-administracyjne;
- postępowanie egzekucyjne w administracji ;
- prawo celne;
- prawo dewizowe;
- prawo karne skarbowe
- kontrola skarbowa;
- rachunkowość;
- ustawa o doradztwie podatkowym;
- pisma procesowe
i inne.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń. Pogłębianiu wiedzy z zakresu prawa podatkowego służy także omawianie tak zwanych case studies.

Organizacja studiówStudia trwają dwa semestry i zorganizowane są w trybie niestacjonarnym, co oznacza, że słuchacze spotykają się z reguły dwa razy w miesiącu, podczas weekendowych zjazdów. Koszt uczestnictwa w studiach waha się – w zależności od wybranej uczelni – od 4 tysięcy złotych do 7 tysięcy złotych (ważną informacją jest, że czesne można rozłożyć na raty). Kandydaci na studia wnoszą także z reguły opłatę rekrutacyjną, której wysokość uzależniona jest od wybranej szkoły.

RekrutacjaRekrutacja na studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego odbywa się zazwyczaj według kolejności zgłoszeń, chociaż zdarza się także, że przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Niezależnie od systemu rekrutacji, kandydaci muszą złożyć komplet dokumentów aplikacyjnych, na przykład:
- odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- podanie o przyjęcie na studia;
- kwestionariusz osobowy;
- zdjęcia w formacie legitymacyjnym;
- potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i/lub opłaty za studia.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 19.11.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły