Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Menedżer turystyki i hotelarstwa

Fot.: www.freedigitalphotos.net


Studia podyplomowe z zakresu zarządzania turystyką i hotelarstwem kształcą wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską. Marzysz o awansie? Zapisz się na studia i zdobądź nowe umiejętności!

Aby przedsiębiorstwo turystyczne lub hotelarskie odnosiło rynkowe sukcesy, musi być odpowiednio zarządzane i promowane we właściwy sposób. Oferowaną usługę lub produkt turystyczny charakteryzować powinna również atrakcyjność, konkurencyjność i adekwatność do oczekiwań klientów. W warunkach intensywnego rozwoju branży turystycznej i hotelarskiej, a także ze względu na fakt, że pojawiają się coraz to nowsze trendy menedżerskie, osoby związane zawodowe z zarządzaniem w turystyce i hotelarstwie muszą się stale rozwijać. Jedną z możliwości ku podniesieniu swoich kwalifikacji jest uczestnictwo w studiach podyplomowych dla menedżerów turystyki i hotelarstwa (studia funkcjonują także pod nazwą „zarządzanie w turystyce i hotelarstwie”.

Cel studiówCelem studiów podyplomowych jest uzupełnienie lub poszerzenie wiedzy słuchaczy i wyposażenie ich w praktyczne umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi zarządzania w turystyce i hotelarstwie. Uczestnicy studiów zdobywają również kompetencje niezbędne do kreowania i rozwoju turystyki w skali lokalnej (w gminie, powiecie czy województwie).

Dla kogo te studia?Oferta studiów skierowana jest do wszystkich osób zatrudnionych w branży turystycznej i hotelarskiej, które chcą dotrzymać kroku zmianom w nich zachodzącym i które pragną rozwijać się zawodowo – zarówno do menedżerów, jak i do osób, które chciałyby awansować na stanowisko kierownicze. Studia odpowiadają również potrzebom pracowników administracji samorządowej, zatrudnionym w działach turystyki czy rozwoju regionalnego, a także osobom planującym założenie własnej działalności gospodarczej.

Organizacja studiówStudia podyplomowe dla menedżerów turystyki i hotelarstwa trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, podczas weekendowych zjazdów, które mają miejsce najczęściej dwa razy w miesiącu. Koszt uczestnictwa w studiach wynosi około 4 tysiące złotych. Uczelnie oferują kandydatom możliwość spłaty czesnego w ratach – szczegółowe warunki takiego rozwiązania należy omówić z reprezentantami uczelni. Kandydaci muszą również najczęściej uiścić opłatę rekrutacyjną, której wysokość zależy od wybranej uczelni (z reguły jest to kwota rzędu 100-250 złotych).

Czego się nauczę?Program studiów skonstruowany jest tak, aby w możliwie jak najpełniejszy sposób przekazać aktualną wiedzę z zakresu zarządzania turystyką i hotelarstwem. Słuchacze uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, a typowo teoretyczne zagadnienia omawiają z reguły na przykładzie tak zwanych studiów przypadku.

Przykładowy program studiów prezentuje się następująco:
- menedżeryzm w turystyce i hotelarstwie;
- współczesne trendy światowe a poslki system organizacji turystyki w Polsce;
- strategia rozwoju turystyki w przedsiębiorstwie oraz w gminie;
- rynek turystyczny i badania rynku turystycznego;
- zarządzanie jakością w turystyce;
- zarządzanie personelem;
- zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;
- sztuka negocjacji;
- marketing w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim;
- prawo w turystyce;
- fundusze Unii Europejskiej na rozwój turystyki;
- technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie;
- hotel w „inteligentnym budynku”;
- tworzenie oferty turystycznej przez touroperatora;
- elementy geografii turystycznej
inne.

RekrutacjaKandydaci na studia na kierunku „menedżer turystyki i hotelarstwa” kwalifikowani są do przyjęcia według kolejności zgłoszeń. Ważne jest zatem, aby kompletną aplikację złożyć przed upływem terminu wyznaczonego przez wybraną uczelnię. W skład takiej aplikacji wchodzi między innymi odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, wniosek o przyjęcie na studia, CV/kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego, dowód wniesienia wymaganych opłat oraz fotografie w formacie legitymacyjnym.


Red. B. Stachnik

Data publikacji: 26.11.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły