Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Mechatronika dla nauczycieli

Fot.: www.freedigitalphotos.net


Wraz z rozwojem techniki zmienia się gospodarka, w konsekwencji swoją strukturę zmienia zatem także rynek pracy. Stanowi to nie lada wyzwanie między innymi dla... nauczycieli przedmiotów technicznych, takich jak mechatronika, którzy kształcą przyszłych specjalistów na poziomie średniej szkoły technicznej.

Dynamiczny rozwój techniki (i zmieniająca się w związku z nim gospodarka) idzie w parze z koniecznością umiejętnego przekazywania merytorycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych dziedzin, takich jak mechatronika, wchodzącemu na rynek pracy pokoleniu. W związku z tym władze oświatowe wprowadziły do średnich szkół technicznych nową, jedną z najnowocześniejszych w polskim systemie kształcenia, specjalność – mechatronikę. Specjalność ta stanowi odpowiedź nie tylko na potrzeby rynku pracy, na którym zatrudnia się coraz więcej specjalistów w „dziedzinie przyszłości”, jak mówi się o mechatronice, ale i w odpowiedzi na zmieniającą się strukturę demograficzną polskiego społeczeństwa, która nie pozostaje bez wpływu na system oświaty.

Cel studiówW szkołach technicznych rośnie zatem zapotrzebowanie na nauczycieli, którzy posiadają aktualną wiedzę z zakresu mechatroniki i którzy potrafią równocześnie wykorzystywać najnowsze środki dydaktyczne w pracy z młodzieżą. Studia podyplomowe na kierunku „mechatronika dla nauczycieli” (nazywanym także „mechatronika w kształceniu zawodowym”) są przy tym swoistym remedium na braki kadrowe – kształcą wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, a w związku z wspomnianym niżem demograficznym zapewniają nauczycielom możliwość nauczania drugiego przedmiotu, pozytywnie wpływając na ich sytuację zawodową.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z przedmiotów mechatronicznych w szkołach średnich i zawodowych – między innymi z automatyki i robotyki, elektroniki i elektrotechniki, komputerowego wspomagania projektowania, mechaniki technicznej, naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, podstaw mechatroniki. Poza przygotowaniem merytorycznym, słuchacz otrzyma również przygotowanie metodyczne z zakresu prowadzenia zajęć z przedmiotów technicznych. Ukończenie studiów nadaje nauczycielom – zgodnie z  rozporządzeniem Minstra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli – wymagane uprawnienia.

AdresaciStudia przygotowano z myślą o absolwentach studiów wyższych (inżynierskich, licencjackicj lub magisterskich), posiadających już kwalifikacje nauczycielskie (a więc przygotowanie pedagogiczne), którzy chcą uzyskać uprawnienia niezbędne do nauczania przedmiotów mechatronicznych. Oferta studiów adresowana jest także do wszystkich tych osób, które chcą zdobyć nowe kompetencje, w tym do nauczycieli pragnących zaktualizować swoją wiedzę, i zwiększyć tym samym szansę na atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Organizacja studiów. OpłatyStudia podyplomowe na kierunku „mechatronika dla nauczycieli” trwają zazwyczaj trzy semestry. W tym czasie słuchacze spotykają się podczas weekendowych zjazdów, organizowanych z reguły dwa razy w miesiącu. Koszt nauki wynosi około 1,8 tysiąca złotych za jeden semestr, jest to jednak kwota orientacyjna – nierzadko wysokość czesnego różni się znacznie w poszczególnych szkołach wyższych. Warto także pamiętać o możliwości spłaty czesnego w systemie ratalnym, jaką oferuje swoim słuchaczom większość uczelni. Kandydaci na studia powinni również liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty rekrutacyjnej czy też tak zwanego wpisowego.

Program studiówPrzykładowy program studiów podyplomowych z zakresu mechatroniki dla nauczycieli obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne w formie wykładów, jak i praktycznych ćwiczeń oraz laboratoriów z następujących przedmiotów:
- wstęp do mechatroniki;
- podstawy rysunku technicznego;
- materiałoznawstwo techniczne;
- BHP w pracowni mechatronicznej;
- informatyka;
- mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów;
- elektronika i elektrotechnika;
- automatyka i robotyka;
- komputerowe wspomaganie projektowania;
- technologia montażu oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych;
- programowanie i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie;
- systemy operacyjne i sieci komputerowe;
- dydaktyka mechatroniki;
- metodyka nauczania przedmiotów z zakresu mechatroniki;
- seminarium dyplomowe;
- praktyka.
 

RekrutacjaNiektóre uczelnie przeprowadzają nabór na studia podyplomowe na kierunku „mechatronika dla nauczycieli” dwa razy do roku – na semestr zimowy i semestr letni. O przyjęciu na studia decyduje zazwyczaj kolejność zgłoszeń. Kandydaci powinni zatem złożyć komplet wymaganych dokumentów przed upływem wyznaczonego terminu. W skład aplikacji wchodzi między innymi podanie o przyjęcie na studia, odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów technicznych I lub II stopnia, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje nauczycielskie, zdjęcia legitymacyjne, kwestionariusz osobowy oraz potwierdzenie wymaganej wpłaty.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 15.10.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły