Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Informatyka

Fot. www.freedigitalphotos.net


W odpowiedzi na wymagania stawiane przez pracodawców rozwijamy swoje umiejętności z zakresu rozmaitych dziedzin – jedną z nich jest informatyka. Wydaje Ci się, że wiesz wszystko o komputerach? Okazuje się, że możesz wiedzieć o wiele więcej!

Wraz z postępem technologicznym rosną wymagania pracodawców względem zatrudnianych osób – pracownicy muszą wykazywać się coraz bardziej zaawansowanymi umiejętnościami oraz nie tylko sprawnie obsługiwać sprzęt komputerowy, ale i optymalnie wykorzystywać jego możliwości. Celem studiów podyplomowych z zakresu informatyki jest wobec tego przede wszystkim podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz, co za tym idzie, zwiększenie ich atrakcyjności w oczach pracodawców.

Współczesny rynek pracy ceni bowiem osoby dysponujące wiedzą z zakresu nowoczesnych technik informatycznych, a w wielu branżach ich nieznajomość uniemożliwia wręcz podjęcie zatrudnienia lub zawodowy rozwój. Niektóre uczelnie gwarantują słuchaczom w ramach studiów przygotowanie niezbędne do pozyskania Europejskich Certyfikatów Umiejętności Komputerowych (na przykład ECDL-Start, ECDL-Advanced, ECDL-WebStarter, ECDL-Core), które z kolei wzbogacają CV.

Dla kogo?Oferta studiów podyplomowych na kierunku informatyka skierowana jest do absolwentów studiów wyższych I (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich), którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę lub zdobyć praktyczne umiejętności z obszaru technologii informacyjnych, użytkowania sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz systemów operacyjnych, programowania, projektowania stron internetowych, a także sieci komputerowych i technologii komunikacyjnych. Osobną grupę adresatów stanowią nauczyciele, którzy chcą zyskać uprawnienia do nauczania informatyki lub technologii informacyjnych jako kolejnego przedmiotu w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – właśnie z myślą o tych osobach uczelnie przygotowały specjalizację kwalifikacyjną (nauczycielską).

Organizacja studiówStudia podyplomowe z informatyki trwają dwa lub trzy semestry. W tym czasie odbywają się weekendowe zjazdy – zazwyczaj co dwa tygodnie (są jednak uczelnie oferujące studia podyplomowe w trybie wieczorowym). Jeśli chodzi o koszt studiów, to różni się on znacznie w zależności od wybranej uczelni oraz specjalizacji. Można założyć, że opłata za jeden semestr nauki wynosi od 1,5 tysiąca do 3 tysięcy złotych. Większość uczelni umożliwia słuchaczom spłatę czesnego w ratach – o warunki takiego rozwiązania należy pytać w odpowiednim sekretariacie.

Program studiówStudia podyplomowe z zakresu informatyki – aby realizowały swój cel – powinny mieć charakter przede wszystkim praktyczny. Oznacza to, że w planie zajęć powinny przeważać laboratoria i ćwiczenia, a nie wykłady. Warto przy okazji uczulić przyszłych słuchaczy, by zwrócili uwagę na liczebność grup (nie powinny być duże) oraz zapewnienie organizatora studiów o indywidualnym dostępie do komputera.

Przykładowy program studiów obejmuje następujące przedmioty:
- architektura i budowa komputera;
- systemy operacyjne;
- arkusze kalkulacyjne;
- przetwarzanie tekstów / edycja tekstów i skład komputerowy;
- bazy danych;
- grafika prezentacyjna;
- podstawy programowania;
- programowanie obiektowe / zdarzeniowe;
- zaawansowane techniki programowania;
- projektowanie stron internetowych;
- projektowanie portali internetowych;
- zarządzanie siecią lokalną;
- e-learning;
- multimedia i Internet;
- metodyka nauczania informatyki i technologii informatycznej.

RekrutacjaRekrutacja na studia podyplomowe na kierunku informatyka odbywa się zazwyczaj na podstawie zgłoszeń kandydatów, bez egzaminu wstępnego. Oznacza to jednak, że aby zostać przyjętym, należy złożyć w terminie kompletną aplikację, w skład której wchodzą:
- dyplom ukończenia studiów wyższych (lub jego odpis);
- kserokopia dowodu osobistego;
- kwestionariusz osobowy;
- podanie o przyjęcie na studia;
- zdjęcie (lub dwa zdjęcia) legitymacyjne;
- potwierdzenie wpłaty czesnego lub jego pierwszej raty;
- fakultatywnie: kartę studenta.

W przypadku studiów kwalifikacyjnych (specjalizacja nauczycielska) konieczne może okazać się przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. Nabór na studia uruchamiany jest najczęściej zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim.


Red. Barbara Stachnik
Data publikacji: 23.04.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły