Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Fotografia

Fot. www.freedigitalphotos.net


Hobby, a może szansa na rozwój zawodowy lub zmianę „branży”? Co dla Ciebie jest motywacją do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku fotografia? Cokolwiek by to nie było, z pewnością interesuje Cię sam kierunek...

Nikomu nie trzeba przybliżać tematu fotografii jako takiej – każdy z nas robi zdjęcia i jest fotografowany przy wielu okazjach. Wakacje, mniejsze i większe uroczystości rodzinne, śluby i wesela, bale maturalne – z wszystkich tych wydarzeń pozostaje nam pamiątka w postaci fotografii. Współczesne społeczeństwo komunikuje się zresztą za pomocą obrazu. Fotografia jest również cennym nośnikiem emocji, ale i przedmiotem analizy socjologicznej czy historycznej – dostarcza nam informacji o minionych dziejach. Dla osób podejmujących studia podyplomowe na kierunku fotografia, jest ona jednak przede wszystkim hobby.

Adresaci studiówStudia adresowane są do osób pragnących rozwijać swoją pasję, jaką jest fotografia, a także dla osób, które dzięki zdobytym w toku nauki umiejętnościom, zwiększą swoje szanse na atrakcyjne zatrudnienie – między innymi w agencjach fotograficznych, w agencjach reklamowych czy w szeroko rozumianych mediach. Udoskonalenie warsztatu jest głównym celem studiów, toteż kierunek przygotowano z myślą o tych osobach, które opanowały już podstawy sztuki fotograficznej, a teraz – decydując się na studia podyplomowe – pragną zgłębiać wiedzę na temat tej dziedziny sztuki oraz zwiększać swoją sprawność techniczną. Co ważne, słuchacze studiów muszą legitymować się dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku fotografia powinni pamiętać, że uczelnie nie udostępniają zazwyczaj sprzętu fotograficznego – słuchacze muszą zatem posiadać swój własny sprzęt.

Organizacja studiów, opłatyStudia podyplomowe na kierunku fotografia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym, to znaczy w weekendy. Harmonogram zjazdów ustalony zostaje na samym początku studiów, jednak z reguły na studia przeznaczyć należy co drugi weekend każdego miesiąca. Koszt studiów różni się w zależności od wybranej uczelni, ale z reguły wynosi nie mniej niż 4-5 tysięcy złotych (za dwa semestry nauki).

Program studiówProgram studiów podyplomowych na kierunku fotografia skonstruowany jest tak, że zajęcia praktyczne w pracowniach, podczas których słuchacze ćwiczą się w różnych dziedzinach fotografii (na przykład: fotografia portretowa i ludzi, fotografia prasowa z elementami fotografii podróżniczej, fotografia krajobrazowa, fotografia architektury i wnętrz, fotografia produktów) uzupełniane są wykładami z zakresu:

- podstaw warsztatu dziennikarskiego;
- komunikowania masowego;
- nowoczesnych technologii w komunikacji;
- organizacji oraz produkcji projektu;
- zagadnień z dziedziny praw autorskich;
- historii sztuki;
- historii fotografii światowej i polskiej;
- współczesnej fotografii;
- psychologii obrazu;
- archiwizacji zdjęć;
- teorii i estetyki fotografii;
- fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej;
- antropologii i socjologii obrazu;
i inne.

RekrutacjaPodstawą do przyjęcia kandydata na studia jest aplikacja złożona w wyznaczonym terminie. W jej skład wchodzi wniosek o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy kandydata, oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zdjęcia legitymacyjne, dowód lub deklaracja wpłaty oraz (najczęściej) portfolio. Zasady tworzenia portfolio ustalają poszczególne uczelnie, dlatego przed złożeniem aplikacji warto ustalić, ile fotografii i o jakiej tematyce powinno się w nim znaleźć. Ważne jest także, że portfolio nie musi wcale decydować o przyjęciu na studia; z reguły pozwala określić poziom kandydata i – na tej podstawie – zakwalifikować go do którejś z grup.

Dla wielu osób fotografia to pasja albo sposób zarobkowania. Jakiekolwiek nie byłyby jednak motywacje do poszerzania wiedzy na temat fotografii i doskonalenia praktycznych umiejętności z nią związanych, studia podyplomowe z pewnością okażą się trafioną inwestycją – zarówno w przyszłość zawodową, jak i w rozwój hobby. W świecie, w którym każdy potrafi posługiwać się aparatem i przy jego użyciu uwieczniać „w kadrze” mijające chwile, merytoryczna wiedza na temat fotografii, wsparta profesjonalną, praktyczną umiejętnością fotografowania, to prawdziwy atut.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 30.04.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły