Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 31a

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 66 09 212, 56 66 09 211

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Aplikacje mobilne w zarządzaniu
Neurodydaktyka
Analiza finansowa
HR menedżer
ZZL dla menedżerów
Akademia menedżera sprzedaży
Akademia lean leadera
Zakupy w biznesie - z wykorzystaniem Lean Six Sigma w zarządzaniu.
Zaawansowane zarządzanie programami i projektami
Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy
Zarządzanie jakością
Ochrnona danych osobowych w biznesie i administracji
Zamówienia publiczne w praktyce
Zarządzanie projektami
Logopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Zintegrowane systemy informatyczne - SAP ERP
Studia pedagogiczne dla nauczycieli
Bankowość
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia w biznesie
Wycena nieruchomości
Akademia trenera biznesu
Coaching
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Kadry i płace w praktyce
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Logistyka w biznesie
Nowoczesny marketing
Publiczny transport zbiorowy
StartUp – zarządzanie nowoczesnym biznesem
Studium bezpieczeństwa biznesu
Terapia zajęciowa dla nauczycieli
Tłumaczenie Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - z językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim do wyboru
Zarządzanie łańcuchami dostaw w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami dla nauczycieli
Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
Akademia menedżera
Akademia managera agro
Akademia lidera w oświacie
Praktyczne aspekty zamówień publicznych
Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Akademia skutecznego nauczyciela
Design produktów
E-nauczyciel – nowoczesne technologie w edukacji
Menedżer Jednostek Samorządu Terytorialnego
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne