Uczelnie - ranking popularności kierunków 2017

 Nabór 2017/2018   Nabór 2016/2017   poprzednie edycje rankingu 

l.k/m - liczba kandydatów na miejsce

l.k/m kierunek nazwa uczelni

7.89 Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3.13 Żywienie człowieka i dietetyka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.73 Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.4 Biologia człowieka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.34 Biotechnologia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.15 Ochrona środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.11 Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.06 Bezpieczeństwo żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.05 Technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.04 Biotechnologia stosowana roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ikonka kierunki studiów kierunki studiów – artykuły