Uczelnie - ranking popularności kierunków 2016

 Nabór 2016/2017   Nabór 2015/2016   poprzednie edycje rankingu 

l.k/m - liczba kandydatów na miejsce

l.k/m kierunek nazwa uczelni

9.14 Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.78 Biologia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.66 Żywienie człowieka i dietetyka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.65 Biotechnologia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.61 Biologia człowieka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.49 Geodezja i kartografia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.38 Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.31 Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.15 Technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.04 Bioinformatyka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2 Ekonomia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.93 Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.88 Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.79 Bezpieczeństwo żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.76 Budownictwo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.56 Rolnictwo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.54 Ogrodnictwo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.42 Inżynieria bezpieczeństwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.41 Technika rolnicza i leśna Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.33 Zarządzanie jakością i analiza żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.26 Biotechnologia stosowana roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.25 Inżynieria i gospodarka wodna Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.24 Agrobiznes Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1.2 Architektura krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ikonka kierunki studiów kierunki studiów – artykuły