Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Kiedy i dlaczego warto przygotować portfolio?

pixabay.com


Rolę podstawowego dokumentu rekrutacyjnego pełni CV, jednakże niektóre branże doceniają również trud włożony w przygotowanie profesjonalnego portfolio. Warunkiem koniecznym jest prezentacja w nim faktycznie posiadanych kompetencji, które mogą pozytywnie wpłynąć na decyzję rekrutera.

Cel przygotowania portfolio

CV jest zestawieniem podstawowych informacji i faktów. Portfolio stanowi natomiast rozwinięcie i uszczegółowienie tego, co zawarliśmy w życiorysie. Możemy zaprezentować wać w nim nasze projekty i wykonane dzieła, które potwierdzą posiadane doświadczenie, umiejętności i kompetencje. Portfolio jest próbką pracy, pozwalającą rekruterowi i pracodawcy na bliższe poznanie kandydata. Zupełnie inaczej oddziałuje informacja w CV o pracy na stanowisku grafika, niż prezentacja grafik i efektów przeprowadzonych przez dana osobę kampanii.

Kiedy portfolio stanowi ważny atut?

Niektóre branże traktują portfolio jako element obowiązkowy, a wręcz konieczny. Z pewnością stanowi ono ważny atut dla grafików, fotografów, projektantów, copywriterów, specjalistów ds. marketingu, programistów i architektów. Jak więc widać skupia się ono na twórczych zawodach.

W jakich sytuacjach do aplikacji warto dołączyć portfolio?

Jeśli ogłoszenie rekrutacyjne nie zawiera prośby o list motywacyjny, to rzeczywiście jest przygotowanie jest zbędne. Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku portfolio. Dołączenie do CV próbek swoich prac zdecydowanie nie może nam zaszkodzić. Co więcej, jeśli ogłoszenie nie zobowiązuje nas do przesłania portfolio, wówczas jego dołączenie pozwoli na zyskanie przewagi nad pozostałymi kandydatami. Zawsze warto pokazać rekruterowi swoje zaangażowanie i chęć zrobienia czegoś więcej.

Jak przygotować dobre portfolio?

Najważniejszą zasadą pozwalającą na stworzenie dobrego portfolio jest prezentacja w nim elementów pożądanych przez pracodawcę, a co za tym idzie zamieszczenie próbek prac związanych z pracą na danym stanowisku. Portfolio ma na celu potwierdzenie spełniania stawianych wymagań i posiadania wymaganych kompetencji. Jeśli dysponujemy bogatym doświadczeniem, wówczas konieczna jej selekcja prac i dokładne przemyślenie zawartości aplikacji.

Na co zwrócić uwagę?

W portfolio nie powinny zostać zawarte wrażliwe, poufne dane. Należy unikać sytuacji sugerujących pracodawcy, że jesteśmy otwarci na wyjawienie tajemnic firmowych i know how zdobytych w poprzednim miejscu pracy. Wysyłając portfolio do konkurencyjnej firmy aktualnego pracodawcy, warto upewnić się jakie informacje dotyczące realizowanych projektów mogą zostać przez nas ujawnione.

Ocena portfolio przez rekrutera

Portfolio powinno być przejrzyste i posiadać czytelny układ. Powinniśmy unikać zbyt dużej liczby przykładów, natłoku informacji, chaosu oraz braku spójności, gdyż mogą one spowodować negatywną ocenę rekrutera. Zniechęcającą działa również nadużywanie branżowych określeń oraz specjalistycznej terminologii. Portfolio w miarę możliwości powinno zostać przedstawione w przystępny sposób.

Data publikacji: 15.09.2015
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły